Rejestracja

Rejestracja na Plenery otwarta Zaloguj się i przejdź do edycji profilu.


[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]


Drogi użytkowniku/Droga użytkowniczko strony www.filmspringopen.eu!

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Film Spring Open z siedzibą w Warszawie przy ul Wazów 12, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000431595, NIP 1182087348, REGON 146278222

2) Twoje dane osobowe, których przetwarzanie zaakceptowałeś poprzez akceptację regulaminu Plenerów, a także poprzez akceptację przetwarzania danych osobowych, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO  w celu:

    1. a) realizacji warsztatów Plenery Film Spring Open, na które Pan/Pani się zarejestrował. Wysyłania informacji dotyczących organizacji Plenerów i warunków w nich udziału, przesłania na koniec ankiety ewaluacyjnej dotyczącej udziału w Plenerach Film Spring Open. Korzystania podczas Plenerów z formularza rejestracji sprzętu, w celach niezbędnych do prowadzenia księgowości, realizacji płatności, wystawiania faktur.
    2. b) w celu korzystania z dostępnych na stronieeu“Narzędzi” służących: wypożyczalni sprzętu (Work/Equipment), organizacji produkcji filmowej (Pokoje produkcyjne), a także zakładki (Szukaj profesjonalistów), która umożliwia kontakt z Użytkownikami posiadającymi tam swój profil.

3) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach reklamowych, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych,

4) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania ze strony www.filmspringopen.eu i okres, który jest niezbędny do złożenia sprawozdań. Okres przetwarzania danych osobowych może ulec wydłużeniu o czas w jakim przedawniają się ewentualne roszczenia.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania spowoduje niemożliwość zawarcia umowy lub możliwości wzięcia udziału w Plenerach Film Spring Open. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej.

7) Masz prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.