UCZYMY ONLINE I STACJONARNIE
po polsku Polish in English angielski en français français auf Deutsch deutsch

REGULAMIN XVIII EDYCJI PLENERÓW FILM SPRING OPEN 2024

I. Plenery Film Spring Open

 1. Plenery Film Spring Open (dalej „Plenery”) są organizowane przez Fundację Film Spring Open (dalej „Organizator”).
 2. Plenery już od 19 lat tworzą interdyscyplinarne oraz interakcyjne warsztaty skierowane na przyszłość branży audiowizualnej. Ich celem jest realizacja koniecznego w dobie dynamicznych zmian programu cyklicznego dokształcania oraz doskonalenia nabytych umiejętności artystycznych i technicznych wśród studentów i absolwentów szkół filmowych, a także profesjonalistów oraz utalentowanych twórców.
 3. Plenery są otwarte dla wszystkich zawodów potrzebnych w produkcji filmowej (uczestniczą w nich m.in. producenci, reżyserzy, operatorzy, scenografowie, scenarzyści, aktorzy, kompozytorzy, dźwiękowcy, montażyści, specjaliści ds. efektów specjalnych czy wizualnych, a także programiści, twórcy nowych form filmowych).
 4. Zakres merytoryczny programu Plenerów obejmuje między innymi:
 • Panele dyskusyjne na temat przyszłościowego, Nowego, ekologicznego modelu produkcji filmów,
 • Wykłady na temat nowych możliwości finansowania filmów w Europie,
 • Warsztaty nowych technologii obejmujące prezentacje i testy sprzętu do produkcji i postprodukcji,
 • Współpracę grup twórczych, które poszukiwać będą nowych rozwiązań formalnych, a także nowych formatów opowiadania (grupy twórcze złożone między innymi z producentów, reżyserów, operatorów, scenografów, scenarzystów, aktorów, kompozytorów, dźwiękowców, montażystów, specjalistów ds. efektów specjalnych czy wizualnych, a także programistów),
 • Warsztaty poświęcone cyfrowej postprodukcji – obejmujące prezentacje, wykłady, warsztaty,
 • Spotkania z wybitnymi twórcami,
 • Prezentacje nowoczesnych narzędzi do pracy na planie filmowym.
 1. Podczas trwania Plenerów uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne, a także konsultować swoje przyszłe projekty.
 2. Plenery prowadzić będzie doświadczona kadra, profesjonaliści z branży audiowizualnej.

 II. Uczestnicy

 1. Udział w Plenerach jest płatny. Opłata wpisowa 400zł. Płatność realizowana jest za pomocą iMoje, po akceptacji przez organizatorów zgłoszenia uczestnictwa w Plenerach. Informacja o zakwalifikowaniu się na Plenery Film Spring Open zostanie przesłana przez system mailowo – na adres podany podczas rejestracji.
 2. Plenery przewidziane są dla około 300-stu osób w wieku pełnoletnim związanych z branżą filmową (studenci i absolwenci szkół filmowych, teatralnych, a także osoby pracujące w branży filmowej).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Plenerach jest rejestracja online dostępna w linku
 4. Na Plenery mogą się zgłaszać osoby indywidualne oraz grupy.
 5. Organizator potwierdzi mailem uczestnictwo w Plenerach.
 6. Możliwości rezerwacji zakwaterowania odbywać się będzie poprzez kontakt uczestników z Forest Hotel w Krakowie. Tylko uczestnicy, którzy uiszczą opłatę wpisową będą mogli zarezerwować noclegi.
 7. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa nastąpi po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej.
 8. Opłata wpisowa zostanie zwrócona tym osobom, które będą chciały zrezygnować z uczestnictwa w Plenerach i poinformują o tym pisemnie organizatorów – nie później jednak niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem Plenerów. Fundacja potrąci opłatę manipulacyjną w wysokości 10% kwoty wpisowej.

III. Przebieg Plenerów

 1. Plenery odbędą się w dniach od 15-23 października 2024 r. w Krakowie w Hotelu Forest, Ul. Jodłowa 13.
 2. Harmonogram Plenerów (program szczegółowy) dostępny będzie na stronie www.filmspringopen.eu przed rozpoczęciem Plenerów.

IV. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatorów

 1. Organizatorzy zapewnią opiekę merytoryczną Uczestnikom Plenerów, którzy zakwalifikują się do prac grup dedykowanych.
 2. Organizator nie pokrywa kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników Plenerów.
 3. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników Plenerów, ani za zgubienie wartościowych przedmiotów podczas trwania Plenerów.
 4. Organizator ma prawo do zmiany terminu Plenerów oraz programu, o czym poinformuje Uczestników na stronie portalu.
 5. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wytycznych państwowych dotyczących sytuacji epidemicznej w kraju, w którym przebywają i będą realizować projekty.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, a także w trybie realizacji warsztatów wynikających z sytuacji epidemicznej, która w tym okresie będzie obowiązywać.
 7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za straty spowodowane zaniedbaniami z ich strony.
 8. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w Plenerach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 9. Organizator nie zezwala na kręcenie scen niezgodnych z prawem lub niebezpiecznych dla Uczestników lub osób trzecich.
 10. Uczestnicy zobowiązują się zachować bezpieczeństwo pracy na planie filmowym. W tym względzie Organizator ma prawo ingerować w działania niebezpieczne dla zdrowia Uczestników, w szczególności zabronić lub nakazać Uczestnikom zaniechania podobnych działań.
 11. Prawa autorskie do powstałych podczas warsztatów projektów zostają przy Uczestnikach z wyjątkiem grupy “Help!!! Jak mam zrobić mój film? PSC – ATM Grupa operatorska” w której uczestnicy razem z opiekunem grupy przygotowują wspólnie wizję i próby operatorskie (pomysły, moodboardy, storyboardy, przykładowe sceny do filmu, który ma być zrealizowany). W wypadku wymienionej powyżej grupy prawa autorskie do pomysłów i projektów pozostają przy Opiekunie grupy niezależnie od tego, kto je zaproponował czy zrealizował.
 12. Uczestnicy udzielają Organizatorowi niewyłącznej, bezpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z materiałów filmowych stworzonych w trakcie trwania Plenerów do celów promocyjnych w aktualnych i późniejszych działaniach Film Spring Open na następujących polach eksploatacji:
 • udostępniania na stronie www i przez Internet,
 • odtwarzanie w telewizji oraz na imprezach organizowanych przez Organizatora,
 • kopiowania i przesyłania dowolną techniką całości lub fragmentów do nieograniczonej ilości użytkowników,
 • wykorzystywanie całości lub fragmentów do działań promujących następne edycje Plenerów oraz do promocji innych działań Organizatora,
 • umieszczenia powstałych materiałów w Archiwum na stronie www.filmspringopen.eu

13. Uczestnicy zobowiązują się do obowiązkowego umieszczania w napisach końcowych w stworzonych podczas Plenerów materiałach filmowych – logo Fundacji Film Spring Open. (pobierz)

14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, formularz usunięcia danych osobowych oraz polityka prywatności Fundacji Film Spring Open znajduje się na stronie https://filmspringopen.eu/pl/statut/przetwarzanie-danych-osobowych/

15. Uczestnicy Plenerów mają obowiązek zapoznać się i stosować do powyższego regulaminu. Uczestnicy zapoznanie się z regulaminem poświadczają akceptując warunki w trakcie rejestracji online.

16. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu uczestnicy proszeni będą o opuszczenie Plenerów.

Remember Me

Zostań wykładowcą
online

Zaproponuj temat
kursu online