Szczecin 2016

Foto: Andrzej Szypulski/Film Spring Open
    

Foto: Anita Majewska/Art Academy of Szczecin