UCZYMY ONLINE I STACJONARNIE
po polsku Polish in English angielski en français français auf Deutsch deutsch

Kurs online: Sztuczna Inteligencja w sztuce audiowizualnej – Jacek Nagłowski

Prowadzący kurs: Jacek Nagłowski

Poziom: początkujący/średniozaawansowany

Język kursu: polski

Ile trwa kurs: 4 spotkania po 4h

Dni robocze/weekend: w weekendy, w dni robocze

Cena kursu: 1200 zł za osobę

KURS ZAKOŃCZONY - NIE PROWADZIMY ZAPISÓW

Sztuczna Inteligencja w sztuce audiowizualnej. Kurs online i także na Plenerach Film Spring Open w Krakowie
W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiło bezprecedensowe przyspieszenie w dziedzinie rozwoju systemów sztucznej inteligencji, głównie modeli generatywnych, zdolnych do przetwarzania informacji tekstowej, wizualnej i dźwiękowej, które zaczęły oddziaływać na wiele dziedzin naszego życia i komunikacji. 
Jednak skala zjawisk, z którą mamy do czynienia w roku 2023, przerosła fantazje nawet najbardziej zaangażowanych entuzjastów: wprowadzenie przez OpanAI serwisu ChatGPT, którego adopcja rynkowa jest wielokrotnie szybsza od najbardziej dynamicznych z dotychczasowych produktów w jakiejkolwiek dziedzinie, pojawienie się modeli generatywnych w obrębie video i 3D, doprowadzenie modeli generatywnych w obrębie obrazu do pełnej kontrolowalności z jednej strony i doskonałej jakości z drugiej, implementacja AI najpierw w aplikacje dla twórców, potem w wyszukiwarki i przeglądarki internetowe, potem w narzędzia biurowe przez Microsoft i Google aż wreszcie prezentacja i udostepnienie dla wszystkich tych zastosowań modelu GPT-4, bimodalność tego ostatniego (umiejętność rozpoznawania i interpretacji tekstu i obrazu naraz) i umożliwienie łączenia go z dowolnym serwisem – wszystko to wydarzyło się na przestrzeni ostatnich kilku tygodni do momentu pisania tych słów.

Jednak jeszcze bardziej niż różnorodność zastosowań Sztucznej Inteligencji oszałamiają jej zdolności kognitywne: mierzony różnymi metodami iloraz inteligencji systemu GPT-4 oscyluje wokół 114 punktów, czyli powyżej średniej inteligencji człowieka, jednak w związku z posiadaniem ogromnych zasobów ludzkiej wiedzy i tekstów kultury większość ludzkich testów i egzaminów, przed którymi które można postawić GPT-4 system ten rozwiązuje na poziomie najlepszych 10% ludzi. Innymi słowy, jeśli przyjąć, że mądrość to, według bardzo prymitywnego, ale powszechnego przekonania, inteligencja plus wiedza, to system ten posiada ponadprzeciętną inteligencję i wiedzę ogólną niedostępną dla żadnego pojedynczego człowieka – w tym strywializowanym sensie GPT-4 jest już mądrzejsze od każdego człowieka z osobna. Inne zdolności systemu, takie jak umiejętność kreowania teorii umysłu rozmówcy, zdolność do celowego oszukiwania i zdolność używania narzędzi wprawiają w osłupienie nawet jego projektantów.

Jak możliwa jest twórczość w tym gwałtownie zmieniającym się krajobrazie? Na czym może obecnie polegać? W jaki sposób wchodzić we współprace z systemami sztucznej inteligencji, aby efekty takich kolaboracji były jak najbardziej wartościowe dla twórców i odbiorców? Na te i pokrewne pytania będę starał się odpowiadać wraz z uczestnikami kursu.
 • Program:

1. Skala i znaczenie rewolucji AI – 3h + 1h dyskusja

 • Skąd się to wszystko wzięło i jak przeszliśmy gwałtownie od „zimy AI” do aż nazbyt upalnego lata? – przypadkowe przełomy i emergencja w systemach sztucznej
  inteligencji.
 • Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy: najnowsze odkrycia i osiągnięcia w dziedzinie generatywnych modeli AI i ich konsekwencje społeczne oraz przewidywane kierunki i spodziewana dynamika dalszego rozwoju
 • Etyka AI, zaufanie i strategie współistnienia, AI a prawo autorskie

2. Prompt engineering i praca z modelami tekstowymi – 3h + 1h Q&A

 • Ogólna konstrukcja i zasady działania modeli generatywnych różnego (bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej) – czym jest i jaka jest pamięć
  systemu, jak jest uczony, faza uczenia i faza inferencji, sposoby generowania rezultatów w różnych systemach, przestrzeń utajona (black box), idee i znaczenia w przestrzeni utajonej
 • Prompt engineering – co to jest i jak rozwijać tę umiejętność? Ogólna charakterystyka i przykłady w kontekście modeli generatywnych tekstowych (GPT-3.5, ChatGPT) i obrazowych (MidJourney, Stable Diffusion, Dalle-2)
 • Generowanie tekstów za pomocą ChatGPT i OpenAI Playground i systemów złożonych.

Prezentacja innych modeli specjalistycznych: AIdungeon, Character AI. Porównanie właściwości różnych tekstowych systemów generatywnych.

3. Praca z modelami wizualnymi – 4h

 • Generowanie obrazu za pomocą MidJourney, Stable Diffusion i Adobe FireFly – informacje podstawowe, porównanie metod pracy, podstawowe zastosowania
 • Zaawansowane metody generowania obrazu w Stable Diffusion: inpainting, outpainting, ControlNet, DreamBooth – prezentacja, zaawansowane metody pracy i zastosowania
 • Od pojedynczego do ruchomego obrazu: DeForum – animacje i animatic
 • Pierwsze modele generatywne video: Imagen Video, Make-a-Video, RunwayML GEN-1 i GEN-2, Kaiber i inne – aktualny etap i tempo rozwoju, metody pracy
 • Montaż AI: Descript, RunwayML – aktualny etap, tempo i kierunki rozwoju


4. Inne przydatne twórcom dziedziny rozwoju AI – 3h + 1h dyskusja

 • Modele AI w pracy z tłem dźwiękowym i muzyką: AudioLM, MusicLM, AIVA i inne
 • Modele AI w pracy z tekstem mówionym: Whisper i ElevenLabs
 • Inne przykłady zastosowań AI: generowanie obrazów 360, generowanie obiektów 3D, NeRF
 • Łączenie modeli różnego typu i środowiska pracy z AI (Hugging Face, Google Colab, nVidia Picasso) 1,5h prezentacja
 • Jak trzymać rękę na pulsie AI? Źródła wiedzy. Dyskusja podsumowująca.

 

Jacek Nagłowski będzie także obecny na Plenerach Film Spring Open w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do zapisów na kurs filmowy online ale także do spotkania na żywo i wspólnej pracy podczas warsztatów w Krakowie!

 

Prowadzący kurs

Jacek Nagłowski – z wykształcenia filozof, z zawodu producent i reżyser filmowy oraz badacz i twórca w dziedzinie nowych mediów. Wyprodukował blisko trzydzieści filmów dokumentalnych i fabularnych, w większości koprodukcji międzynarodowych wielokrotnie nagradzanych na międzynarodowych festiwalach (10 x Grand Prix). Jego dokument „Gugara” (producent, współscenarzysta, współreżyser, montażysta) zdobył m.in. Brązowego Lajkonika i Nagrodę TVP na Krakowskim Festiwalu Filmowym, był wyselekcjonowany do sekcji ACID festiwalu w Cannes i został zakupiony przez paryskie Muzeum Sztuki Współczesnej Centre Pompidou.

Współzałożona przez niego firma Circus Digitalis zajmuje się tworzeniem rozwiązań z dziedziny cyfrowego obrazowania 3D. Circus tworzy cyfrową scenografię do filmów fabularnych i dokumentalnych, aplikacje interaktywne i doświadczenia wirtualnej rzeczywistości. Firma zrealizowała ponad czterdzieści projektów.
Od 2015 roku zajmuje się zagadnieniami wirtualnej rzeczywistości. Wraz z Milenią Fiedler i Iwoną Pomianowską zainicjował projekt badania języka cinematic VR w Szkole Filmowej w Łodzi. Od 2018 roku razem z Pauliną Borkiewicz kieruje Pracownią VR/AR Laboratorium Narracji Wizualnych Łódzkiej Filmówki (vnlab.org). W pracowni wyprodukowanych zostało 12 utworów VR (cinematic i interaktywnych) różnych zespołów artystycznych, w których Nagłowski i Borkiewicz pełnią rolę tutorów i producentów kreatywnych. Trzy z wyprodukowanych utworów miały już międzynarodowe premiery w Sundance, Angouleme i na DokLeipzig. W ramach pracowni Nagłowski i Borkiewicz zajmują się równolegle badaniem i opisywaniem języka VR.

W 2019 roku zrealizował doświadczenie dokumentalne „Szepty” (producent, scenarzysta, współreżyser), które miało premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, znalazło się wśród finalistów Cannes XR i zdobyło kilka nagród na polskich i zagranicznych festiwalach VR. W 2022 ukończył prace nad grą VR „the Curator” (producent, scenarzysta, nadzór kreatywny i realizacyjny nad całością przedsięwzięcia) dla Instytutu Adama Mickiewicza prezentującej historię polskiego wzornictwa.

Od 2021 roku zajmuje się zagadnieniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Obecnie pracuje nad interaktywnym doświadczeniem VR „Conversations” współtworzonym z różnymi systemami AI począwszy od tekstu, poprzez obraz, dźwięk po kreację przestrzeni w silniku Unreal. Doświadczenie tematyzuje możliwości koegzystencji i relacji pomiędzy ludźmi i systemami AI. Rozwija również projekt „Bezdroża AI – poradniki przetrwania”, który ma za zadanie popularyzować wiedzę na temat zagrożeń społecznych i psychologicznych wynikających z rozwoju i gwałtownego upowszechniania się tej technologii. Inicjator i członek Grupy Roboczej AI zrzeszającej przedstawicieli Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego i Laboratorium Narracji Wizualnych Szkoły Filmowej, której zadaniem jest identyfikacja zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją oraz próby wypracowywania propozycji radzenia sobie z tymi zagrożeniami.

Film Spring Open Online

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Partner medialny
Logo firmy Crew United, czarno-biały rysunek, czarny napis na białym tle
filmpro
Remember Me

Zostań wykładowcą
online

Zaproponuj temat
kursu online