Prowadzący: dr Tomasz Siwiński
www.TomaszSiwinski.com
demoreel: https://vimeo.com/manage/videos/30623652

Uczestnicy poznają podstawy klasycznej animacji rysunkowej 2D poprzez wykłady obejmujące takie zagadnienia jak: ruch postaci, tempo i dramaturgia w animacji, animacja główna (key animation), fazowanie (in between).

Oprócz wykładów dotyczących poszczególnych zagadnień, spotkania warsztatowe będą miały formę indywidualnych rozmów oraz prezentacji prac uczestników w grupie wraz ze wspólną dyskusją na ich temat.

Każdy z uczestników zrealizuje własną, krótką animację o czasie trwania od 30 sekund do 1 minuty. Tematem do którego odnosić się będą uczestnicy jest transformacja, rozumiana jako przekształcenie formalne jednego obiektu lub postaci w inną. Temat powinien służyć jako inspiracja do stworzenia własnej, oryginalnej krótkiej historii.

Uczestnicy będą mieli  swobodę co do wyboru oprogramowania lub medium analogowego (np. rysunek na papierze) z założeniem, że będzie to technika rysunkowa lub malarska. W ramach wykładów uczestnicy poznają wybrane funkcje programów Adobe Animate, Adobe Photoshop, Adobe After Effects. Ten ostatni program posłuży nam do złożenia i wyeksportowania ukończonej animacji oraz wzbogacenia jej o dodatkowe elementy (compositing).

Focus warsztatów nakierowany będzie na zrozumienie i sprawne posługiwanie się animacją i pełne wykorzystanie jej artystycznego i komunikacyjnego potencjału. Kwestie softwearu będą traktowane wyłącznie instrumentalnie i zakres przekazanej wiedzy w tym zakresie będzie dopasowywany do indywidualnych potrzeb uczestników. – mówi Tomasz Siwiński

Uczestnik kończący kurs zdobędzie podstawową wiedzę o animacji postaci oraz nabędzie umiejętności pozwalające mu realizować własne, przyszłe projekty.

Minimalna liczba osób: 6. Maksymalna: 12.
Planowany termin rozpoczęcia kursu – koniec kwietnia.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie prosimy o przysłanie maila na adres biuro@filmspringopen.eu