Tytuł/Title: W objęciach ziemi / Earth’s embrace
Rodzaj filmu/Genre: Trailer