Tytuł/Title: Strach ma wielkie oczy / Fear has big eyes
Autor/Author: Pola Włodarczyk
Ekipa/Crew:
animacja: Pola Włodarczyk, opieka artystyczna: Daria Rzepiela, Tomasz Wełna
animation: Pola Włodarczyk, artistic support: Daria Rzepiela, Tomasz Wełna
Grupa warsztatowa/Creative group: Grupa Animacji Malarskiej / Painting animation group
Rodzaj filmu/Genre: Film animowany / Animation film
Opiekun Grupy/Tutor group: Daria Rzepiela, Tomasz Wełna