Tytuł/Title: Skakanka / Skipping rope
Autor/Author: Michał Radziejewski
Grupa warsztatowa/Creative group: Grupa filmu reklamowego / Commercial film group
Rodzaj filmu/Genre: Reklama / Commercial film
Opiekun Grupy/Tutor group: Marcin Ziębiński, Kamil Janik

Konkursowa kampania reklamowa Allegro.
Projekt non-profit zrealizowany na Plenerach Film Spring Open 2OI7.
The competition advertising campaign Allegro.
A non-profit project made during the Film Spring Open Workshop 2OI7.