Tytuł/Title: Rybka / Little fish
Autor/Author: Pola Wełna
Ekipa/Crew:
animacja i muzyka: Pola Wełna, opieka artystyczna: Daria Rzepiela, Tomasz Wełna
animation and music: Pola Wełna, artistic support: Daria Rzepiela, Tomasz Wełna
Grupa warsztatowa/Creative group: Grupa Animacji Malarskiej / Painting animation group
Rodzaj filmu/Genre: Film animowany / Animation film
Opiekun Grupy/Tutor group: Daria Rzepiela, Tomasz Wełna