Tytuł/Title: Marian Folga Bodyart
Autor/Author: Marian Folga
Ekipa/Crew:
animacje: Marian Folga, wystąpiła: Lena Kovalchuk
animation: Marian Folga, starring: Lena Kovalchuk
Grupa warsztatowa/Creative group: Grupa Animacji Malarskiej / Painting animation group
Rodzaj filmu/Genre: Film eksperymentalny / Experimental film
Opiekun Grupy/Tutor group: Daria Rzepiela, Tomasz Wełna