Tytuł/Title: Kto je ze śmietnika
Grupa warsztatowa/Creative group: Grupa Twórców Internetowych, która pracowała podczas Plenerów Film Spring Open 2020 – dzięki wsparciu Fundacji PZU.
Opiekun Grupy/Tutor group: Konrad Kruczkowski