Tytuł: Grupa Sony Venice – crime
Grupa Twórcza: Grupa Sony Venice – wpływ technologii na nowoczesny język opowiadania w filmach fabularnych
Opiekun grupy: Michał Sobociński