Tytuł/Title: Grupa CGI / CGI Group
Grupa warsztatowa/Creative group: Grupa CGI i nowoczesnego montażu / CGI Group
Rodzaj filmu/Genre: Trailer
Opiekun Grupy/Tutor group: Konrad Karolczyk