Tytuł/Title: Faun Project
Autor/Author:
Tomasz Wełna
Grupa warsztatowa/Creative group: Grupa filmu dokumentalnego / Documentary film group
Rodzaj filmu/Genre: Film dokumentalny / Documentary film
Opiekun Grupy/Tutor group: Laila Pakalnina