Tytuł/Title: Fastfood
Grupa warsztatowa/Creative group: PZU Grupa animacji malarskiej / PZU Painting animation group
Opiekun Grupy/Tutor group: Daria Rzepiela, Tomasz Wełna