Tytuł/Title:
Cyberbus – HP, VR – SHOWREEL
Grupa warsztatowa/Creative Group:
Grupa HP wirtualnej rzeczywistości/Virtual Reality HP group
Rodzaj filmu:
SHOWREEL
Opiekun grupy/Group Tutor:
Gabriel Ziaja