Tytuł/Title:
Cudowronki/Birds of paradise
Autor/Author:
Światopełk Smoczyński
Scenariusz, reżyseria, montaż:
Światopełk Smoczyński,
Muzyka/Music:
Pola Wełna,
Występowali:
Pola Wełna, Światopełk Smoczyński
Specjalne podziękowania dla:
Darii Rzepieli, Tomasza Wełny, Andrzeja Szypulskiego