Tytuł/Title: Canon Nature Film V003
Autor/Author: Anna Biernacik, Maciej Thiem, Filip Bojarski, Antoni Grałek
Ekipa/Crew:
Operatorzy, aktorzy: Justyna Rząca, Adam Dziewiałtowski, Mateusz Nowak, Łukasz Gajdek, Michał Kidawa, pomagali: Damian Borejko, Clem Thurninger, Ola Idzikowska, Ewa Sikora
dop, actors: Justyna Rząca, Adam Dziewiałtowski, Mateusz Nowak, Łukasz Gajdek, Michał Kidawa, crew: Damian Borejko, Clem Thurninger, Ola Idzikowska, Ewa Sikora
Grupa warsztatowa/Creative group: Grupa Canon Nature Film / Canon – Nature Film Group
Rodzaj filmu/Genre: Film krótkometrażowy / Short film
Opiekun Grupy/Tutor group: Anna Biernacik, Maciej Thiem, Filip Bojarski