Tytuł/Title:
8 – Film przypadkowy
Autor/Author:
Robert Olszewski
Grupa warsztatowa/Creative Group:
Grupa efektów specjalnych i charakteryzacji SFX/SFX and special effects make-up group
Opiekunowie grupy/Group tutors:
Wanda i Marcin Kędzierzawscy