Our Blog

March 2021

Fastfood

PZU Grupa animacji malarskiej / PZU Painting animation group
Opiekunowie grupy/ Tutors group: Daria Rzepiela, Tomasz Wełna
Film powstał podczas Plenerów Film Spring Open 2020

Film powstał podczas Plenerów Film Spring open 2020 online.

/

The film was made during the Film Spring Open Workshop 2020 online.

November 2021
October 2021
September 2021
July 2021
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
April 2020
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
October 2016
September 2016
August 2016