UCZYMY ONLINE I STACJONARNIE
po polsku Polish in English angielski en français français auf Deutsch deutsch

„Z mocną głową w filmie”- wykład i warsztaty z zakresu psychologii osiągnięć

Zapraszamy Was na wykład z zakresu psychologii osiągnięć „Z mocną głową w filmie”, podczas którego o roli treningu mentalnego w profesji filmowca opowiedzą ekspertki: Aleksandra Zienowicz-Wielebska, Ewa Serwotka oraz Pola Weiner, specjalizujące się w psychologii sportu i filmu.

Wykład nawiązuje do licznych wywiadów naukowych przeprowadzonych w latach 2011-2017 z twórcami aktywnymi zawodowo, w których to rozmowach poruszono szereg aspektów psychologicznych istotnych w pracy filmowca. Wykład opiera się na tych, które zdaniem filmowców są kluczowe na różnych etapach rozwoju w ich profesji. Rozmowy z przedstawicielami każdego z filmowych pionów pozwoliły na opracowanie Modelu Efektywnej Pracy członków zespołu filmowego. Przedstawia on czynniki i umiejętności psychologiczne oraz zależności między nimi, które sprzyjają pracy filmowców. Wybrane rozmowy z przedstawicielami różnych pionów filmowych zostały opublikowane w książce popularnonaukowej „Psychologia osiągnięć dla twórców filmowych” (Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2017). W trakcie wykładu przytoczone zostaną m. in. fragmenty rozmów z: Andrzejem Sewerynem, Dorotą Kolak, Wojciechem Smarzowskim, Sławomirem Idziakiem, Kacprem Habisiakiem i Marcinem Kasińskim, Arkadiuszem Tomiakiem, czy Ewą Jastrzębską.

Jednym z celów wykładu jest wzmacnianie wiedzy na temat roli, jaką odgrywa rozwój sfery mentalnej (psychologicznej) w pracy filmowców. Twórcy konfrontują się z szeregiem trudności, a świadomość licznych zjawisk, mechanizmów psychologicznych może być pomocna w kształtowaniu m.in. zdolności do wytrwałej pracy i umiejętności aktywizowania swojego potencjału twórczego. Dodatkowo uczestnicy wykładu dowiedzą się czym jest trening celowy i dlaczego charakteryzuje on najlepszy poziom wykonania wśród ekspertów w danej dziedzinie osiągnięć.

Czeka na Was też warsztat: „Trening mentalny dla twórców filmowych
– wybrane techniki sprzyjające optymalnemu funkcjonowaniu w świecie filmu”,
który planowany jest dla 15-20 osób i będzie trwał ok. 1,5h

Podczas warsztatu uczestnicy poznają wybrane techniki mentalne, które mogą wspierać rozwój w ich profesji. Filmowcy, podobnie jak sportowcy czy biznesmeni, mogą ustalać taktykę działania, która realizowana świadomie pomaga wytrzymać wysiłek psychiczny oraz fizyczny, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki funkcjonowania w branży filmowej.

– W filmie, podobnie jak w sporcie, ważna jest refleksja na temat roli talentu a ciężkiej pracy. Istotne są: upór, wytrwałość, silna wola oraz organizacja pracy. Natomiast wielu ludzi rezygnuje na samym starcie drogi zawodowej. Talent jest bardzo ważny, ale musi być poparty ciężką pracą – Bodo Kox

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną psychologiczne czynniki, które wpływają na pracę twórców i współpracę członków zespołu filmowego. Zaliczają się do nich: umiejętność radzenia sobie z presją oraz stresem, kształtowanie wytrwałości w obliczu wyzwań i trudności, znaczenie wartości w procesie kształtowania poczucia indywidualności.

Prowadzące:

Aleksandra Zienowicz-Wielebska

dyplomowany psycholog pracujący w sporcie oraz filmie. Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Psychologia w Sporcie Pozytywnym SWPS WZ. Sopot. Członek Zespołu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Certyfikowany Psycholog Sportu II Klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz rekomendowany Psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego (2015 r., 2017 r.). Od 2015 r. związana z kadrą narodową seniorów w gimnastyce sportowej, od 2016 r. z kadrą narodową gimnastyki artystycznej. Wice prezes Fundacji Sportu Pozytywnego, gdzie współprowadzi studia podyplomowe Psychologia sportu – w nurcie Sportu Pozytywnego oraz projekty edukacyjne, szkoleniowe i badawcze.

Ewa Serwotka

psycholog działająca w branży sportowej i filmowej. Rekomendowana Psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego (lata: 2012 i 2015, 2017- uzyskanie rekomendacji). W swoich działaniach kieruje się podejściem Psychologii w Sporcie Pozytywnym. Związana jest z Fundacją Sportu Pozytywnego i Stowarzyszeniem Pozytywnie-Aktywni. Współtwórczyni Modelu ,,i7W”. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS WZ. Wrocław oraz studiów podyplomowych Psychologia w sporcie pozytywnym na Uniwersytetu SWPS WZ. Sopot. W 2009 roku otrzymała Nagrodę Rektora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej za wsparcie rozwoju nauki na Uniwersytecie SWPS WZ. we Wrocławiu.

Pola Weiner

 

działa w Fundacji Sportu Pozytywnego, gdzie współpracowała przy różnych projektach i inicjatywach m. in. Ogólnopolskim Sympozjum „Druga Wyprawa w Sporcie Pozytywnym – Droga na Biegun Mistrzostwa” czy drugiej edycji „Wspieraj i Wygrywaj – Sport Pozytywny w Gdyni” (projekt realizowany w oparciu o założenia Modelu i7W, koordynator projektu). Pod okiem psychologów pracuje z zawodnikami sportów indywidualnych i drużynowych. Współpracowała przy tworzeniu książki „Psychologia Osiągnięć dla twórców filmowych” (Zienowicz, Serwotka, 2017) i projektu „Psychologia Osiągnięć dla twórców filmowych”. Swoją pracę magisterską (Uniwersytet Gdański) poświęca aspektom związanym z postrzeganiem siebie wśród aktorów.

Materiały graficzne oraz zdjęcia dzięki uprzejmości prowadzących.

Udostępnij na:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Remember Me

Zostań wykładowcą
online

Zaproponuj temat
kursu online