Samowizja – Selfie TV

Selfie TV – Mobilna telewizja publiczna, na którą będą się składać:

  • Prosta aplikacja na smartphony, która za pomocą dwóch-trzech kliknięć, pozwoli uczestnikom koncertów, rekonstrukcji historycznych itd. przesyłać swoje zarejestrowane przez kamerę w telefonie filmy do Cinebusa,
  • Cinebus – za pomocą, którego odebrane i wyselekcjonowane – najbardziej atrakcyjne ujęcia zostaną przesłane do Telebimów i jednocześnie archiwizowane do późniejszego użycia.

Celem Samowizji jest stworzenie interaktywnego systemu, w którym każdy uczestnik danego wydarzenia stanie się video-kronikarzem współprzeżywanych wydarzeń.

Fundacja Film Spring Open chce za pomocą Cinebusa w trakcie różnych zgromadzeń, koncertów, rekonstrukcji historycznych, zlotów, wyścigów samochodowych, maratonów, zjazdów żaglowców, lokalnych wydarzeń miejskich, rocznic, targów realizować projekty audiowizualne, których autorami będą sami uczestnicy tych wydarzeń. Pomysł „Samowizja – czyli Selfie TV” oparty jest na powszechnym dostępie do kamer w telefonach komórkowych. Jako Fundacja promująca twórczość audiowizualną chcemy wykorzystać ten potencjał, by oprócz typowej rejestracji telewizyjnej wykorzystać to, czego żaden operator filmowy, nawet gdyby było ich kilkudziesięciu, nie byłby w stanie sfotografować podczas rejestracji wydarzenia. Chcemy namówić uczestników koncertów, rekonstrukcji historycznych, festiwali itd., aby to, co filmują na swoich smartphonach dzięki specjalnej aplikacji mogli zobaczyć na rozmieszczonych telebimach inni uczestnicy tych wydarzeń. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób będziemy w stanie wyselekcjonować i pokazać to, co jest niewidoczne i ukryte przed typowymi relacjami telewizyjnymi czy reportażowymi. Wywołać wirusa powszechnego filmowania i wspólnej zabawy – wymyślania najciekawszych ujęć z danej imprezy.

Pobierz PDF SelfieTV2018

SELFIE TV Film Spring open