Regulamin

REGULAMIN XIII EDYCJI PLENERÓW FILM SPRING OPEN 2019

I. Plenery filmowe

1. Plenery Film Spring Open (dalej „Plenery”) są organizowane przez Fundację Film Spring Open (dalej „Organizator”).

2. Plenery już od 14 lat tworzą interdyscyplinarne oraz interakcyjne warsztaty skierowane na przyszłość branży audiowizualnej. Ich celem jest realizacja koniecznego w dobie dynamicznych zmian programu cyklicznego dokształcania oraz doskonalenia nabytych umiejętności artystycznych i technicznych wśród studentów i absolwentów szkół filmowych, a także profesjonalistów oraz utalentowanych twórców.

3. Plenery są otwarte dla wszystkich zawodów potrzebnych w produkcji filmowej (uczestniczą w nich m.in. producenci, reżyserzy, operatorzy, scenografowie, scenarzyści, aktorzy, kompozytorzy, dźwiękowcy, montażyści, specjaliści ds. efektów specjalnych czy wizualnych, a także programiści, twórcy nowych form filmowych).

4. Zakres merytoryczny programu Plenerów obejmuje między innymi:

 • Panele dyskusyjne na temat przyszłościowego, Nowego modelu produkcji filmów,
 • Wykłady na temat nowych możliwości finansowania filmów w Europie,
 • Warsztaty nowych technologii obejmujące prezentacje i testy sprzętu do produkcji i postprodukcji,
 • Współpracę grup twórczych i kontynuację projektu „Interakcyjności” w poszukiwaniu nowego formatu widowiska filmowego (grupy twórcze złożone między innymi z producentów, reżyserów, operatorów, scenografów, scenarzystów, aktorów, kompozytorów, dźwiękowców, montażystów, specjalistów ds. efektów specjalnych czy wizualnych, a także programistów),
 • Warsztaty poświęcone cyfrowej postprodukcji – obejmujące prezentacje, wykłady, warsztaty,
 • Spotkania z wybitnymi twórcami i analizy ich filmów,
 • Prezentacje nowoczesnych narzędzi do pracy na planie filmowym,
 • Realizacje Previs oraz ich konsultacje ze znanymi twórcami filmowymi, w szczególności współpraca grup twórczych realizujących krótkie formy filmowe, w tym teledyski w oparciu o Previs,
 • Warsztaty dokumentalne (film dokumentalny w nowych mediach).

5. Podczas trwania Plenerów uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne, a także konsultować swoje przyszłe projekty.

6. Plenery prowadzić będzie doświadczona kadra, profesjonaliści z branży audiowizualnej.

II. Uczestnicy

1. Udział w Plenerach jest płatny. Opłata wpisowa 350 zł. Płatność realizowana jest za pomocą PayPal, lub zwykłego przelewu, po akceptacji przez organizatorów zgłoszenia uczestnictwa w Plenerach. Informacja o zakwalifikowaniu się na Plenery Film Spring Open zostanie przesłana mailem – na adres podany podczas rejestracji.

2. Plenery przewidziane są dla około 300-stu osób w wieku pełnoletnim związanych z branżą filmową (studenci i absolwenci szkół filmowych, teatralnych, a także osoby pracujące w branży filmowej).

3. Warunkiem uczestnictwa w Plenerach jest rejestracja online dostępna w linku w terminie od 20 czerwca 2019 do 5 października po uprzednim założeniu konta na stronie www.filmspringopen.eu. Osoby, które posiadają już konto i chcą się zapisać się na Plenery2019 powinny się zalogować i przejść do edycji profilu zaznaczając chęć udziału w Plenerach 2019 i wysłać zgłoszenie.

4. Na Plenery mogą się zgłaszać osoby indywidualne oraz grupy.

5. Organizator potwierdzi mailem uczestnictwo w Plenerach.

6. Potwierdzenie zostanie wysłane e-mailem z linkiem do płatności online PayPal/danymi do zwykłego przelewu oraz informacją o możliwości rezerwacji zakwaterowania i kosztach wyżywienia.

7. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa nastąpi po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej.

8. Opłata wpisowa zostanie zwrócona tym osobom, które będą chciały zrezygnować z uczestnictwa w Plenerach i poinformują o tym pisemnie organizatorów – nie później jednak niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem Plenerów. Fundacja potrąci opłatę manipulacyjną w wysokości 10% kwoty wpisowej.

III. Przebieg Plenerów

1. Plenery odbędą się w dniach od 15-24 października 2019 r. w Krakowie w ośrodku Dom Gościnny „Przegorzały”, Ul. Jodłowa 13.

2. Harmonogram Plenerów (program szczegółowy) dostępny będzie na stronie stronie www.filmspringopen.eu przed rozpoczęciem Plenerów.

IV. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatorów

1. Organizatorzy zapewnią opiekę merytoryczną oraz dostęp do sprzętu filmowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji obrazu i/lub dźwięku, późniejszego montażu i przygotowania indywidualnych filmów uczestników.

2. Organizator nie pokrywa kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników Plenerów.

3. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników Plenerów, ani za zgubienie wartościowych przedmiotów podczas trwania Plenerów.

4. Organizator ma prawo do zmiany terminu Plenerów oraz programu o czym poinformuje uczestników na stronie portalu oraz mailowo.

5. Uczestnicy Plenerów ponoszą odpowiedzialność za straty spowodowane zaniedbaniami z ich strony.

6. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w Plenerach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

7. Organizator nie zezwala na kręcenie scen niezgodnych z prawem lub niebezpiecznych dla uczestników lub osób trzecich.

8. Uczestnicy zobowiązują się zachować bezpieczeństwo pracy na planie filmowym. W tym względzie Organizator ma prawo ingerować w działania niebezpieczne dla zdrowia uczestników, w szczególności zabronić lub nakazać uczestnikom zaniechania podobnych działań.

9. Uczestnicy udzielają Organizatorowi niewyłącznej, bezpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z materiałów filmowych stworzonych w trakcie trwania Plenerów do celów promocyjnych w aktualnych i późniejszych działaniach Film Spring Open na następujących polach eksploatacji:

 • udostępniania na stronie www i przez Internet,
 • odtwarzanie w telewizji oraz na imprezach organizowanych przez Organizatora,
 • kopiowania i przesyłania dowolną techniką całości lub fragmentów do nieograniczonej ilości użytkowników,
 • wykorzystywanie całości lub fragmentów do działań promujących następne edycje Plenerów oraz do promocji innych działań Organizatora,
 • umieszczenia powstałych materiałów w Archiwum na stronie www.filmspringopen.eu – dostępnym dla wszystkich osób zalogowanych na tej stronie.

10. Uczestnicy zobowiązują się do obowiązkowego umieszczania w napisach końcowych w stworzonych podczas Plenerów materiałach filmowych – logo Fundacji Film Spring Open. (pobierz)

11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, formularz usunięcia danych osobowych oraz polityka prywatności Fundacji Film Spring Open znajduje się na stronie https://filmspringopen.eu/pl/statut/przetwarzanie-danych-osobowych/

12. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

13. Uczestnicy Plenerów mają obowiązek zapoznać się i stosować do powyższego regulaminu. Uczestnicy zapoznanie się z regulaminem poświadczają akceptując warunki w trakcie rejestracji online.

14. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu uczestnicy proszeni będą o opuszczenie Plenerów.