Regulamin

REGULAMIN XII EDYCJI PLENERÓW FILM SPRING OPEN 2017

I. Plenery filmowe

1. Plenery Film Spring Open (dalej „Plenery”) są organizowane przez Fundację Film Spring Open (dalej „Organizator”).

2. Plenery już od 12 lat tworzą interdyscyplinarne oraz interakcyjne warsztaty skierowane na przyszłość branży audiowizualnej. Ich celem jest realizacja koniecznego w dobie dynamicznych zmian programu cyklicznego dokształcania oraz doskonalenia nabytych umiejętności artystycznych i technicznych wśród studentów i absolwentów szkół filmowych, a także profesjonalistów oraz utalentowanych twórców.

3. Plenery są otwarte dla wszystkich zawodów potrzebnych w produkcji filmowej (uczestniczą w nich m.in. producenci, reżyserzy, operatorzy, scenografowie, scenarzyści, aktorzy, kompozytorzy, dźwiękowcy, montażyści, specjaliści ds. efektów specjalnych czy wizualnych, a także programiści, twórcy nowych form filmowych).

4. Zakres merytoryczny programu Plenerów obejmuje między innymi:

 • Panele dyskusyjne na temat przyszłościowego, Nowego modelu produkcji filmów,
 • Wykłady na temat nowych możliwości finansowania filmów w Europie,
 • Warsztaty nowych technologii obejmujące prezentacje i testy sprzętu do produkcji i postprodukcji,
 • Współpracę grup twórczych i kontynuację projektu „Interaktywności” w poszukiwaniu nowego formatu widowiska filmowego (grupy twórcze złożone między innymi z producentów, reżyserów, operatorów, scenografów, scenarzystów, aktorów, kompozytorów, dźwiękowców, montażystów, specjalistów ds. efektów specjalnych czy wizualnych, a także programistów),
 • Warsztaty poświęcone cyfrowej postprodukcji – obejmujące prezentacje i wykłady,
 • Spotkania z wybitnymi twórcami i analizy ich filmów,
 • Prezentacje nowoczesnych narzędzi do pracy na planie filmowym,
 • Realizacje Previs oraz ich konsultacje ze znanymi twórcami filmowymi, w szczególności współpraca grup twórczych realizujących krótkie formy filmowe, w tym teledyski w oparciu o Previs,
 • Warsztaty dokumentalne (film dokumentalny w nowych mediach).

5. Podczas trwania Plenerów uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne, a także konsultować swoje przyszłe projekty.

6. Plenery prowadzić będzie doświadczona kadra, profesjonaliści z branży audiowizualnej.

II. Uczestnicy

1. Udział w Plenerach jest płatny. Płatność realizowana jest za pomocą PayPal, po zakończeniu rekrutacji i akceptacji uczestnictwa w Plenerach przez organizatorów.

2. Plenery przewidziane są dla około 300-stu osób w wieku pełnoletnim związanych z branżą filmową (studenci i absolwenci szkół filmowych, teatralnych, a także osoby pracujące w branży filmowej).

3. Warunkiem uczestnictwa w Plenerach jest rejestracja online dostępna w linku w terminie od 21 czerwca 2017 do 30 września po uprzednim założeniu konta na stronie www.filmspringopen.eu lub aktualizacji istniejącego profilu o informacje na temat nowych realizacji i projektów.

4. Na Plenery mogą się zgłaszać osoby indywidualne oraz grupy dedykowane. Grupy zorganizowane proszone są dodatkowo o przesłanie informacji bezpośrednio na mail: biuro@filmspringopen.eu

5. Organizator potwierdzi uczestnictwo w Plenerach w ciągu 7 dni po zamknięciu rejestracji.

6. Potwierdzenie zostanie wysłane e-mailem z linkiem do płatności online PayPal oraz informacją o możliwości rezerwacji zakwaterowania i kosztach wyżywienia.

7. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa nastąpi po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej.

III. Przebieg Plenerów

1. Plenery odbędą się w dniach od 19-28 października 2017 r. w Krakowie w ośrodku Dom Gościnny UJ „Przegorzały”, Ul. Jodłowa 13.

2. Harmonogram Plenerów (program szczegółowy) dostępny będzie na stronie stronie www.filmspringopen.eu przed rozpoczęciem Plenerów.

IV. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatorów

1. Organizatorzy zapewnią opiekę merytoryczną oraz dostęp do sprzętu filmowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji obrazu i/lub dźwięku, późniejszego montażu i przygotowania indywidualnych filmów uczestników.

2. Organizator nie pokrywa kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników Plenerów.

3. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników Plenerów, ani za zgubienie wartościowych przedmiotów podczas trwania Plenerów.

4. Organizator ma prawo do zmiany terminu Plenerów oraz programu o czym poinformuje uczestników na stronie portalu oraz mailowo.

5. Uczestnicy Plenerów ponoszą odpowiedzialność za straty spowodowane zaniedbaniami z ich strony.

6. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w Plenerach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

7. Uczestnicy zobowiązują się zachować bezpieczeństwo pracy na planie filmowym. W tym względzie Organizator ma prawo ingerować w działania niebezpieczne dla zdrowia uczestników, w szczególności zabronić lub nakazać uczestnikom zaniechania podobnych działań.

8. Uczestnicy udzielają Organizatorowi niewyłącznej, bezpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z materiałów filmowych stworzonych w trakcie trwania Plenerów do celów promocyjnych w aktualnych i późniejszych działaniach Film Spring Open na następujących polach eksploatacji:

 • udostępniania na stronie www i przez Internet,
 • odtwarzanie w telewizji oraz na imprezach organizowanych przez Organizatora,
 • kopiowania i przesyłania dowolną techniką całości lub fragmentów do nieograniczonej ilości użytkowników,
 • wykorzystywanie całości lub fragmentów do działań promujących następne edycje Plenerów oraz do promocji innych działań Organizatora,
 • umieszczenia powstałych materiałów w Archiwum na stronie www.filmspringopen.eu – dostępnym dla wszystkich osób zalogowanych na tej stronie.

9. Uczestnicy zobowiązują się do obowiązkowego umieszczania w napisach końcowych w stworzonych podczas Plenerów materiałach filmowych – logo Fundacji Film Spring Open. (pobierz)

10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji, w tym prawidłowej współpracy z Organizatorem.

11. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12. Uczestnicy Plenerów mają obowiązek zapoznać się i stosować do powyższego regulaminu. Uczestnicy zapoznanie się z regulaminem poświadczają akceptując warunki w trakcie rejestracji online.

13. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu uczestnicy proszeni będą o opuszczenie Plenerów.