Regulamin

REGULAMIN XV EDYCJI PLENERÓW FILM SPRING OPEN 2020

I. Plenery Film Spring Open

 1. Plenery filmowe w tym roku wyjątkowo odbędą się online.
 2. Plenery Film Spring Open (dalej „Plenery”) są organizowane przez Fundację Film Spring Open (dalej „Organizator”).
 3. Plenery już od 15 lat tworzą interdyscyplinarne oraz interakcyjne warsztaty skierowane na przyszłość branży audiowizualnej. Ich celem jest realizacja koniecznego w dobie dynamicznych zmian programu cyklicznego dokształcania oraz doskonalenia nabytych umiejętności artystycznych i technicznych wśród studentów i absolwentów szkół filmowych, a także profesjonalistów oraz utalentowanych twórców.
 4. Plenery są otwarte dla wszystkich zawodów potrzebnych w produkcji filmowej (uczestniczą w nich m.in. producenci, reżyserzy, operatorzy, scenografowie, scenarzyści, aktorzy, kompozytorzy, dźwiękowcy, montażyści, specjaliści ds. efektów specjalnych czy wizualnych, a także programiści, twórcy nowych form filmowych).
 5. Zakres merytoryczny programu Plenerów obejmuje między innymi:
 • Panele dyskusyjne na temat przyszłościowego, Nowego, ekologicznego modelu produkcji filmów,
 • Wykłady na temat nowych możliwości finansowania filmów w Europie,
 • Warsztaty nowych technologii obejmujące prezentacje i testy sprzętu do produkcji i postprodukcji,
 • Współpracę grup twórczych, które poszukiwać będą nowych rozwiązań formalnych, a także nowych formatów opowiadania (grupy twórcze złożone między innymi z producentów, reżyserów, operatorów, scenografów, scenarzystów, aktorów, kompozytorów, dźwiękowców, montażystów, specjalistów ds. efektów specjalnych czy wizualnych, a także programistów),
 • Warsztaty poświęcone cyfrowej postprodukcji – obejmujące prezentacje, wykłady, warsztaty,
 • Spotkania z wybitnymi twórcami,
 • Prezentacje nowoczesnych narzędzi do pracy na planie filmowym,
 1. Podczas trwania Plenerów Uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę teoretyczną, a także konsultować swoje przyszłe projekty.
 2. Plenery prowadzić będzie doświadczona kadra, profesjonaliści z branży audiowizualnej.
 3. Plenery odbędą się w tym roku online – w Internecie. Każdy zarejestrowany i zaakceptowany Uczestnik uzyska dostęp do webinarów za pomocą, których prowadzone będą spotkania grup, a także dostęp wykładów i innych warsztatów, jakie znajdą się w programie Plenerów.

 II. Uczestnicy

 1. Udział w Plenerach jest w 2020 roku bezpłatny. Rekrutacja na Plenery i do poszczególnych grup dedykowanych odbywać się będzie na podstawie umieszczonego w formularzu rejestracji CV wraz z linkami do zrealizowanych projektów, portfolio. Informacja o zakwalifikowaniu się na Plenery Film Spring Open zostanie przesłana mailem – na adres podany podczas rejestracji.
 2. Plenery przewidziane są dla około 350 osób w wieku pełnoletnim związanych z branżą filmową (studenci i absolwenci szkół filmowych, teatralnych, a także osoby pracujące w branży filmowej).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Plenerach jest rejestracja online dostępna w linkuw terminie od 6 lipca 2020 do 5 października 2020 po uprzednim założeniu konta na stronie www.filmspringopen.eu. Osoby, które posiadają już konto i chcą się zapisać się na Plenery 2020 powinny się zalogować i przejść do edycji profilu zaznaczając chęć udziału w Plenerach 2020, uaktualnić swoje CV i zapisać zmiany.
 4. Na Plenery mogą się zgłaszać osoby indywidualne oraz grupy.

III. Przebieg Plenerów

 1. Plenery odbędą się w dniach od 13-22 października 2020 r. w Internecie poprzez stronę internetową www.filmspringopenonline.eu i linki do udziału w poszczególnych warsztatach/wykładach.
 2. Harmonogram Plenerów (program szczegółowy) dostępny będzie na stronie www.filmspringopen.eu i www.filmspringopenonline.eu przed rozpoczęciem Plenerów.

IV. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatorów

 1. Organizatorzy zapewnią opiekę merytoryczną Uczestnikom Plenerów, którzy zakwalifikują się do prac grup dedykowanych.
 2. Organizator ma prawo do zmiany terminu Plenerów oraz programu, o czym poinformuje Uczestników na stronie portalu.
 3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wytycznych państwowych dotyczących sytuacji epidemicznej w kraju, w którym przebywają i będą realizować projekty.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, a także w trybie realizacji warsztatów wynikających z sytuacji epidemicznej, która w tym okresie będzie obowiązywać.
 5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za straty spowodowane zaniedbaniami z ich strony.
 6. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w Plenerach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 7. Organizator nie zezwala na kręcenie scen niezgodnych z prawem lub niebezpiecznych dla Uczestników lub osób trzecich.
 8. Uczestnicy zobowiązują się zachować bezpieczeństwo pracy na planie filmowym. W tym względzie Organizator ma prawo ingerować w działania niebezpieczne dla zdrowia Uczestników, w szczególności zabronić lub nakazać Uczestnikom zaniechania podobnych działań.
 9. Uczestnicy udzielają Organizatorowi niewyłącznej, bezpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z materiałów filmowych stworzonych w trakcie trwania Plenerów do celów promocyjnych w aktualnych i późniejszych działaniach Film Spring Open na następujących polach eksploatacji:
 • udostępniania na stronie www i przez Internet,
 • odtwarzanie w telewizji oraz na imprezach organizowanych przez Organizatora,
 • kopiowania i przesyłania dowolną techniką całości lub fragmentów do nieograniczonej ilości użytkowników,
 • wykorzystywanie całości lub fragmentów do działań promujących następne edycje Plenerów oraz do promocji innych działań Organizatora,
 • umieszczenia powstałych materiałów w Archiwum na stronie www.filmspringopen.eu – dostępnym dla wszystkich osób zalogowanych na tej stronie.
 1. Uczestnicy zobowiązują się do obowiązkowego umieszczania w napisach końcowych w stworzonych podczas Plenerów materiałach filmowych – logo Fundacji Film Spring Open. (pobierz)
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, formularz usunięcia danych osobowych oraz polityka prywatności Fundacji Film Spring Open znajduje się na stronie https://filmspringopen.eu/pl/statut/przetwarzanie-danych-osobowych/
 3. Uczestnicy Plenerów mają obowiązek zapoznać się i stosować do powyższego regulaminu. Uczestnicy zapoznanie się z regulaminem poświadczają akceptując warunki w trakcie rejestracji online.
 4. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu uczestnicy proszeni będą o opuszczenie Plenerów.