Program grup twórczych

Uczestnicy podczas Plenerów mogą realizować własne projekty audiowizualne w grupach twórczych. Projekty są konsultowane artystycznie i technicznie przez profesjonalistów i opiekunów grup.