Program grup twórczych

Uczestnicy podczas Plenerów mogą realizować własne projekty audiowizualne w grupach twórczych za pomocą najnowocześniejszego sprzętu i infrastruktury, którą zapewniamy jako organizatorzy. Projekty są konsultowane artystycznie i technicznie przez profesjonalistów i opiekunów grup.