Nowy model produkcji

Najważniejszymi cechami Nowego modelu produkcji są:
• Jakość – zarządzanie ryzykiem, czyli oprócz scenariusza tworzenie prewizualizacji (Brudnofilmu)
• Oszczędność – model finansowania wprowadzony z sukcesem w Londynie przez firmę ”Microwave”
• Organizacja – zarządzanie czasem w produkcji filmowej – efektywniejsze wykorzystanie czasu produkcji dzięki nowej organizacji pracy na planie, nowym narzędziom i ograniczeniu środków transportu (Cinebus)…

Czytaj dalej

Cinebus

MOBILNE STUDIO FILMOWE
Pozwala na wyprodukowanie małych, kameralnych filmów od początku zdjęć do całkowitego zakończenia filmu (Produkcja i Postprodukcja). Za jego pomocą można obsłużyć plan zdjęciowy łącznie z reżyserskim “podglądem” i charakteryzacją aktorów, a także zmontować, archiwizować, wykonać podstawowe manipulacje obrazu i korekcję barwną, a także udźwiękowić skończony już film. Za pomocą Cinebusa i przynależnej i przynależnej mu przyczepki w której jest agregat, można transportować cały sprzęt potrzebny do realizacji małych filmów. W namiocie, który jest jego…

Czytaj dalej

Selfie TV

Samowizja – Selfie TV, czyli stworzenie mobilnej Telewizji Publicznej, na którą będą się składać:
– Prosta aplikacja dla smartphony, która za pomocą dwóch – trzech kliknięć, pozwoli uczestnikom koncertów, rekonstrukcji historycznych itd. przesyłać swoje zarejestrowane przez kamerę w telefonie filmy do Cinebusa
– Cinebus – za pomocą, którego odebrane i wyselekcjonowane – najbardziej atrakcyjne ujęcia zostaną przesłane do Telebimów i jednocześnie archiwizowane do późniejszego użycia. Celem Samowizji jest stworzenie interaktywnego systemu…

Czytaj dalej