Nasz blog

Nowy Model Produkcjilipiec 2018

Narzędzia i środki transportu w nowym modelu produkcji filmowej

Autorka grafiki: Marta Dalecka

Jest oczywiste, że opisane w poprzednich częściach eseju propozycje zmian wymuszą oszczędności. Dotyczy to przede wszystkim środków transportu. Obecnie każdy dział przyjeżdża na plan swoją ciężarówką czy Vanem. Mamy więc ciężarówkę oświetleniową + generator prądu, ciężarówkę gripu, ciężarówkę dyżurnych, van operatorski i van dźwiękowy, Van do archiwizacji i rejestracji obrazu. Mamy pojazd do charakteryzacji i kostiumów. Mamy pojazdy służące do ruchu osobowego. Osobnymi środkami transportu porusza się dział scenograficzny i produkcyjny. Przy dużych filmach ta duża ilość środków transportu jest częściowo tylko usprawiedliwiona. Problem polega na tym, że ona się nie zmniejsza przy produkcjach małych. Wynika to z opisanych wcześniej przyzwyczajeń. Każdy dział produkcyjny to państwo w państwie i próba łączenia poszczególnych działów a tym samym wmuszenie oszczędności spotka się ze sprzeciwem. Ciężarówki na planie ukrywają w swoim wnętrzu narzędzia, które zazwyczaj się powtarzają (narzędzia do wykonywania różnych prac na planie, drabiny, praktikable, środki maskujące itd.) a także narzędzia, które mają służyć do realizacji danego projektu, ale tak naprawdę w znacznym procencie nigdy nie opuszczają tych pojazdów, bo tak naprawdę są tam zmagazynowane na tak zwany „wszelki wypadek” Problem polega na tym, że za to wszystko trzeba zapłacić. Ten nadmiar narzędzi i środków transportu obciąża kosztorys danego filmu, ale służy dewizie, o której napisałem w Eseju.

„Produkcja filmowa w ramach określonego z góry budżetu stwarza reżyserowi warunki techniczne i finansowe, aby w jak najkrótszym czasie przeniósł scenariusz na ekran.”

Chcemy przewietrzyć tą zasadę. Zaproponować znaczne oszczędności.

Jak mogłoby być
Wiele zmian dotyczących narzędzi i środków transportu wymusi automatycznie przedefiniowanie zawodów filmowych, a także Previs jako podstawowy dokument filmu. Opisane zostało to powyżej. Powinniśmy jednak systemowo spróbować to zmienić:

  • Podstawowym pojazdem na małym planie filmowym Cinebus. Autobus, który zaspokaja większość potrzeb małej produkcji filmowej.
    Czyli:

– Montażownia
– Serwer dla wewnętrznej sieci
– Video Village czyli rejestracja i archiwizacja

– Sprzęt operatorski i dźwiękowy
– Podstawowy sprzęt oświetleniowy i gripowy (wózek szyny, mały kran umieszczone w bagażniku na dachu), mały generator

– Przy większych projektach generator holowany za Cinebusem

– Jedno stanowisko charakteryzatorskie

– barek kawowy i przekąskowy

Salę projekcyjną w namiocie, który równocześnie ma służyć, jako studio bluscreenowe

  • Stworzenie nowego systemu audiowizualnej komunikacji na planie opartego o smartphony. Film Spring Open chce zbudować system takiego modelu komunikacji

– Każdy z członków ekipy będzie miał możliwość komunikacji

-Jeden do jednego
-Jeden do grupy zawodowej
-Jeden do wszystkich

– Strumieniowanie Video do wszystkich odbiorczych urządzeń na planie (smartphony, tablety, laptopy i stacje robocze)

-Materiałów zdjęciowych
-Dotychczasowego i aktualnego montażu filmu + Previs
-Materiałów zdjęciowych drugiej ekipy

  • Dzięki Previs-owi planowanie narzędzi, obiektów, środków do produkcji filmu znacznie dokładniejsze

Rola Film Spring Open
Każda teoria wymaga praktycznego sprawdzenia. Nie wszystkie elementy nowej struktury będzie można wprowadzić od razu. Nieuchronne będą także kompromisy

Aby cała dyskusja nad naszym pomysłem nie zakończyła się na teoretycznych targach, chcemy nasz system sprawdzić w praktyce. Chcemy zrealizować film fabularny ( wyselekcjonowany i w porozumieniu z partnerami), który byłby praktycznym sprawdzianem proponowanych zmian. Tylko w ten sposób nasz model możemy przedstawić środowisku filmowemu w sposób odpowiedzialny. Cały proces chcemy odpowiednio udokumentować zarówno od strony opisowej (making off realizacji filmu) jak i dokumentów produkcyjnych łącznie z kalkulacją kosztów i ich porównaniem z istniejącymi kosztorysami projektów o tej samej skali.

Sławomir Idziak „Jak robić filmy taniej i lepiej” 13.12.2017

Grafiki: Marta Dalecka

listopad 2021
październik 2021
wrzesień 2021
sierpień 2021
lipiec 2021
czerwiec 2021
listopad 2020
październik 2020
wrzesień 2020
sierpień 2020
lipiec 2020
kwiecień 2020
październik 2019
wrzesień 2019
sierpień 2019
lipiec 2019
grudzień 2018
listopad 2018
październik 2018
wrzesień 2018
sierpień 2018
lipiec 2018
czerwiec 2018
maj 2018
kwiecień 2018
marzec 2018
luty 2018
grudzień 2017
listopad 2017
październik 2017
wrzesień 2017
sierpień 2017
lipiec 2017
czerwiec 2017
maj 2017
kwiecień 2017
luty 2017
listopad 2016
październik 2016
wrzesień 2016
sierpień 2016
lipiec 2016
czerwiec 2016
maj 2016
październik 2015
wrzesień 2015
sierpień 2015
lipiec 2015
czerwiec 2015
listopad 2014
październik 2014