Grupa inspiracji wizualnych

Opiekun grupy: Martin Demmer

fot. Filip Błażejowski
Martin Demmr
Grupę poprowadzi Martin Demmer, reżyser filmowy i telewizyjny, autor zdjęć i pedagog mieszkający na co dzień w Essen.
Podczas zajęć w grupie będziemy tworzyć oraz analizować moodboardy pomagające w preprodukcji filmów i dzieł audiowizualnych, a także dyskutować nad procesem ich powstawania.