GRUPA FILMU REKLAMOWEGO

Opiekun grupy: Marcin Ziębiński, Kamil Janik

O potrzebie reklamy swoich własnych produktów czy utworów nie trzeba nikogo przekonywać. Na Plenerach staramy się stymulować twórczość służącą innym. Od roku 2015 uczestnicy realizują filmy reklamowe i dokumentalne dla organizacji charytatywnej Stowarzyszenia Wiosna „Szlachetna paczka”.

Na początku uczestnicy zajmą się sformułowaniem założeń – briefu reklamowego i napisaniem na tej podstawie scenariusza reklamy/reklam, a potem będą planować produkcję spotu: zajmą się wyszukiwaniem aktorów, lokacji, potrzebnych rekwizytów, zdjęciami i posprodukcją.

Reklamy przyszłości – będziemy próbować nowych rozwiązań językowych. Spróbujemy tworzyć reklamy w VR.

Marcin Ziębiński – reżyser filmów reklamowych i teledysków. Wielokrotnie nagradzany np.: za clip „Jaka ja Kayah”. Taże reżyser filmów i seriali min.: „Znaki”, „Miasto skarbów”, „Dublerzy”, „Gniew”.

Kamil Janik