O fundacji

Fundacja Film Spring Open została założona przez Sławomira Idziaka – operatora, reżysera i scenarzysty filmowego 31 sierpnia 2012 r. (wcześniej warsztaty Film Spring Open były organizowane w innej formie organizacyjno-prawnej). Film Spring Open rozwija się już od 15 lat. Pierwsza edycja odbyła się w 2005 r. pod nazwą Warsztaty Film Spring.

Celem Fundacji jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na potrzeby rozwoju rynku audiowizualnego w Polsce oraz zwiększenia konkurencyjności polskiego rynku audiowizualnego. Fundacja zajmuje się upowszechnianiem nauki oraz wdrażaniem wyników badań naukowych i prowadzeniem prac rozwojowych w praktyce na potrzeby rozwoju edukacji audiowizualnej.

Sławomir Idziak

Prezes Fundacji Film Spring Open

Operator i reżyser filmowy

Beata Marciniak

Biuro FSO

Andrzej Waluk

Opiekun Techniczny Plenerów Film Spring Open

Katarzyna Żebrowska

Księgowość

Florent Pallares

Film Spring Open France

Martn Demmer

Ambasador Fundacji