O fundacji

Fundacja Film Spring Open została założona przez Sławomira Idziaka – operatora, reżysera i scenarzysty filmowego 31 sierpnia 2012 r. (wcześniej warsztaty Film Spring Open były organizowane w innej formie organizacyjno-prawnej). Film Spring Open rozwija się już od 15 lat. Pierwsza edycja odbyła się w 2005 r. pod nazwą Warsztaty Film Spring.

Celem Fundacji jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na potrzeby rozwoju rynku audiowizualnego w Polsce oraz zwiększenia konkurencyjności polskiego rynku audiowizualnego. Fundacja zajmuje się upowszechnianiem nauki oraz wdrażaniem wyników badań naukowych i prowadzeniem prac rozwojowych w praktyce na potrzeby rozwoju edukacji audiowizualnej.

Sławomir Idziak

Prezes Fundacji Film Spring Open

Operator i reżyser filmowy

Beata Marciniak

Kierownik biura

Katarzyna Czezyk

Specjalista ds. promocji

Andrzej Waluk

Opiekun Techniczny Plenerów Film Spring Open

Katarzyna Żebrowska

Księgowość

Florent Pallares

Film Spring Open France

Martn Demmer

Ambasador Fundacji