Nasz blog

Film Spring Workshopkwiecień 2022

Zapraszamy do zapisów reżyserów i operatorów na kurs online pt.: „Wizualna dramaturgia w filmie fabularnym”, który poprowadzi Sławomir Idziak

Kurs online dla reżyserów i operatorów – opiekun Sławomir Idziak

W trakcie sześciu sesji online omawiać będziemy problemy i rozwiązania dotyczące dramaturgii wizualnej co tak rzadko jest przedmiotem zainteresowania uczelni filmowych. Kurs będzie na podstawie filmu “Gattaca. Szok przyszłości” w reż. Andrew Niccol, do którego robiłem zdjęcia.

W filmie wystąpiła Uma Thurman, Etan Hawke, Jude Law i był moim debiutem w wysoko nakładowych amerykańskich filmach, a jego wybór na potrzeby tego kursu wynika z faktu, że zrealizowana prawie ćwierć wieku temu Gattaca jest filmem dotyczącym zagadnień aktualnych. Inżynieria genetyczna – kiedyś science fiction jest obecnie możliwa.

Oprócz wartości anegdotycznych spróbujemy za pomocą tego filmu zanalizować problemy dotyczące dramaturgii wizualnej filmów fabularnych.

Celem kursu jest nie tylko słowna analiza zrealizowanego filmu, ale próba zainscenizowania i rejestracji poszczególnych scen przez uczestników zgodnie z przesłaniem, które spróbujemy zbudować w trakcie pierwszych sesji. Sceny będziecie inscenizować za pomocą przyjaciół czy rodziny, bo nie o jakość aktorstwa w tych ćwiczeniach chodzi, a o problemy związane z jego wizualizacją.  Gdyby pojawiło się więcej uczestników spróbujemy zaangażować prawdziwych aktorów, którzy pomogliby nam uwiarygodnić emocjonalną wartość scen.

Ta zrealizowana za pomocą telefonu edukacyjna wersja filmu Gattaca nie może być jego repliką. Uczestnicy mają „stworzyć” utwór oryginalny (sceny) oparty o inne przesłanie i opowiedziany w całkowicie odmiennym stylu.

Pierwsze sesje poświęcone będą analizie i pracy nad scenariuszem. W tej fazie będziemy akcentować konieczność stworzenia i dopracowania zarysu stylu i przesłania przyszłego utworu. Będziemy analizować z uczestnikami jak sposób opowiadania (styl i przesłanie) wpływa na jakość filmu.

Będziemy omawiać różne modele pracy i konieczność włączenia w tą fazę pracy nad scenariuszem wszystkich, którzy będą mieć wpływ na ostateczny kształt filmu (aktorzy, scenograf, operator, kompozytor).

Będziemy podkreślać jak często rutynowe traktowanie tego okresu jest przyczyną późniejszej porażki. W tej fazie uczestnicy muszą sformułować wizję przyszłego utworu, a przede wszystkim nowe przesłanie i styl w jakim chcą opowiadać film. Chodzi o to aby robiąc swoje sceny uczestnicy nie sugerowali się tym co zrobił Andrew Niccol, tylko znaleźli nowoczesną wizję zrealizowanej wiele lat temu Gattacca.

W trakcie pozostałych sesji w systemie chronologicznym będziemy inscenizować ważniejsze sceny, wskazując jak często w procesie pracy twórczej oddalamy się od ustalonych założeń.  Czasem ma to pozytywny, ale bardzo często negatywny wpływ na ostateczny kształt dzieła. Będziemy analizować sposoby kontroli jaki utwór powstaje.

Ta metoda tworzenia wirtualnego filmu „w pigułce” (Previs), bez profesjonalnej kamery i techniki, pozwoli młodym adeptom poznać ich własne skłonności i słabości. Prawdopodobnie we współpracy z innymi zauważą jak często jednostkowa idea jest błędna lub wycinkowa i jak często twórczy partner z czegoś co jest zaledwie zalążkiem tworzy wartość dużo większą poprzez dodanie nowych pomysłów. Będziemy wskazywali jak kontrola własnego ego i otwartość na pomysły innych nie musi być w konflikcie z własną wrażliwością.

Będziemy wskazywać na to to co jest regułą w wizualnej narracji, a co często złudną wiarą autorów, że widz musi podążać za naszymi zbyt zawiłymi ideami.

Zapraszam,

Sławomir Idziak

kwiecień 2022
marzec 2022
listopad 2021
październik 2021
wrzesień 2021
sierpień 2021
lipiec 2021
czerwiec 2021
listopad 2020
październik 2020
wrzesień 2020
sierpień 2020
lipiec 2020
kwiecień 2020
październik 2019
wrzesień 2019
sierpień 2019
lipiec 2019
grudzień 2018
listopad 2018
październik 2018
wrzesień 2018
sierpień 2018
lipiec 2018
czerwiec 2018
maj 2018
kwiecień 2018
marzec 2018
luty 2018
grudzień 2017
listopad 2017
październik 2017
wrzesień 2017
sierpień 2017
lipiec 2017
czerwiec 2017
maj 2017
kwiecień 2017
luty 2017
listopad 2016
październik 2016
wrzesień 2016
sierpień 2016
lipiec 2016
czerwiec 2016
maj 2016
październik 2015
wrzesień 2015
sierpień 2015
lipiec 2015
czerwiec 2015
listopad 2014
październik 2014