UCZYMY ONLINE I STACJONARNIE
po polsku Polish in English angielski en français français auf Deutsch deutsch

Narzędzia i środki transportu w nowym modelu produkcji filmowej

Szkic Cinebusa ciagnącego przyczepkę
Autorka grafiki: Marta Dalecka

Jest oczywiste, że opisane w poprzednich częściach eseju propozycje zmian wymuszą oszczędności. Dotyczy to przede wszystkim środków transportu. Obecnie każdy dział przyjeżdża na plan swoją ciężarówką czy Vanem. Mamy więc ciężarówkę oświetleniową + generator prądu, ciężarówkę gripu, ciężarówkę dyżurnych, van operatorski i van dźwiękowy, Van do archiwizacji i rejestracji obrazu. Mamy pojazd do charakteryzacji i kostiumów. Mamy pojazdy służące do ruchu osobowego. Osobnymi środkami transportu porusza się dział scenograficzny i produkcyjny. Przy dużych filmach ta duża ilość środków transportu jest częściowo tylko usprawiedliwiona. Problem polega na tym, że ona się nie zmniejsza przy produkcjach małych. Wynika to z opisanych wcześniej przyzwyczajeń. Każdy dział produkcyjny to państwo w państwie i próba łączenia poszczególnych działów a tym samym wmuszenie oszczędności spotka się ze sprzeciwem. Ciężarówki na planie ukrywają w swoim wnętrzu narzędzia, które zazwyczaj się powtarzają (narzędzia do wykonywania różnych prac na planie, drabiny, praktikable, środki maskujące itd.) a także narzędzia, które mają służyć do realizacji danego projektu, ale tak naprawdę w znacznym procencie nigdy nie opuszczają tych pojazdów, bo tak naprawdę są tam zmagazynowane na tak zwany „wszelki wypadek” Problem polega na tym, że za to wszystko trzeba zapłacić. Ten nadmiar narzędzi i środków transportu obciąża kosztorys danego filmu, ale służy dewizie, o której napisałem w Eseju.

„Produkcja filmowa w ramach określonego z góry budżetu stwarza reżyserowi warunki techniczne i finansowe, aby w jak najkrótszym czasie przeniósł scenariusz na ekran.”

 

Chcemy przewietrzyć tą zasadę. Zaproponować znaczne oszczędności.

Jak mogłoby być
Wiele zmian dotyczących narzędzi i środków transportu wymusi automatycznie przedefiniowanie zawodów filmowych, a także Previs jako podstawowy dokument filmu. Opisane zostało to powyżej. Powinniśmy jednak systemowo spróbować to zmienić:

  • Podstawowym pojazdem na małym planie filmowym Cinebus. Autobus, który zaspokaja większość potrzeb małej produkcji filmowej.
    Czyli:

– Montażownia
– Serwer dla wewnętrznej sieci
– Video Village czyli rejestracja i archiwizacja

– Sprzęt operatorski i dźwiękowy
– Podstawowy sprzęt oświetleniowy i gripowy (wózek szyny, mały kran umieszczone w bagażniku na dachu), mały generator

– Przy większych projektach generator holowany za Cinebusem

– Jedno stanowisko charakteryzatorskie

– barek kawowy i przekąskowy

Salę projekcyjną w namiocie, który równocześnie ma służyć, jako studio bluscreenowe

  • Stworzenie nowego systemu audiowizualnej komunikacji na planie opartego o smartphony. Film Spring Open chce zbudować system takiego modelu komunikacji

– Każdy z członków ekipy będzie miał możliwość komunikacji

-Jeden do jednego
-Jeden do grupy zawodowej
-Jeden do wszystkich

– Strumieniowanie Video do wszystkich odbiorczych urządzeń na planie (smartphony, tablety, laptopy i stacje robocze)

-Materiałów zdjęciowych
-Dotychczasowego i aktualnego montażu filmu + Previs
-Materiałów zdjęciowych drugiej ekipy

  • Dzięki Previs-owi planowanie narzędzi, obiektów, środków do produkcji filmu znacznie dokładniejsze

Rola Film Spring Open
Każda teoria wymaga praktycznego sprawdzenia. Nie wszystkie elementy nowej struktury będzie można wprowadzić od razu. Nieuchronne będą także kompromisy

Aby cała dyskusja nad naszym pomysłem nie zakończyła się na teoretycznych targach, chcemy nasz system sprawdzić w praktyce. Chcemy zrealizować film fabularny ( wyselekcjonowany i w porozumieniu z partnerami), który byłby praktycznym sprawdzianem proponowanych zmian. Tylko w ten sposób nasz model możemy przedstawić środowisku filmowemu w sposób odpowiedzialny. Cały proces chcemy odpowiednio udokumentować zarówno od strony opisowej (making off realizacji filmu) jak i dokumentów produkcyjnych łącznie z kalkulacją kosztów i ich porównaniem z istniejącymi kosztorysami projektów o tej samej skali.

Sławomir Idziak „Jak robić filmy taniej i lepiej” 13.12.2017

Grafiki: Marta Dalecka

Udostępnij na:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Remember Me

Zostań wykładowcą
online

Zaproponuj temat
kursu online