UCZYMY ONLINE I STACJONARNIE
po polsku Polish in English angielski en français français auf Deutsch deutsch

Grupa Sztucznej Inteligencji w mediach AV

Opiekun grupy: Jacek Nagłowski

W trakcie warsztatów celem pracy członków grupy będzie realizacja krótkich form audiowizualnych na bazie własnego pomysłu. Zadaniem uczestników będzie ko-kreacja z systemami SI na każdym etapie rozwoju i realizacji utworu: od  scenariusza przez wytworzenie assetów pośrednich do finalnego utworu wraz z udźwiękowieniem. Ponieważ działanie ma być ko-kreacyjne wszelkie elementy utworu powinny być współtworzone lub przetwarzane przez SI, jednak ich źródłem mogą być zarówno elementy generowane, jak i elementy wytworzone lub zarejestrowane w sposób tradycyjny (tekst, dźwięk, obraz statyczny i video).

Dron na planie filmowym podczas Plenerów Film Spring Open w Krakowie
Photo: Lou Baron

Podczas Plenerów uczestnicy poznają w praktyce:

  • zaawansowane sposoby interakcji z dużymi modelami językowymi (nie tylko ChatGPT);
  • niuanse skutecznego i kontrolowanego generowania obrazów (przede wszystkim Stable Diffusion w interfejsie Automatic1111 z dodatkowym użyciem MidJourney i Adobe Firefly w Photoshopie);
  • sposoby i triki użycia generatorów video (Gen-2, Pika, Deforum, Kaiber);
  • sposoby interakcji z użyciem generatorów TTS i muzyki (Eleven Labs, Voice AI, Bark, Aiva);
  • sposoby wspólnego eksperymentowania i odkrywania nieprzetartych ścieżek współpracy ze sztuczną inteligencją.

 

VR i AR podczas Plenerów Film Spring Open, warsztatów dla filmowców w Krakowie, gogle VR
Photo: Filip Błażejowski

Wybrane projekty zostaną zaprezentowane na dużym ekranie podczas finalnej projekcji Plenerów Film Spring Open.

„Mam nadzieję na niezłą wspólną zabawę i nieskrępowane hackowanie SI na rzecz rozwoju naszej ludzkiej wyobraźni”

– mówi Jacek Nagłowski, który swoją wiedzą i doświadczeniem twórczym z zakresu SI będzie wspierał także inne grupy 18. Plenerów Film Spring Open.

17.10.2023 Wtorek / Tuesday
17 października 11:00
Editing room
18.10.2023 Środa / Wednesday
18 października 15:30
19.10.2023 Czwartek / Thursday
19 października
Wykład zamykający / Closing Lecture Sławomir Idziak
Aula

Opiekun grupy

Jacek Nagłowski – z wykształcenia filozof, z zawodu producent i reżyser filmowy oraz badacz i twórca w dziedzinie nowych mediów. Wyprodukował blisko trzydzieści filmów dokumentalnych i fabularnych, w większości koprodukcji międzynarodowych wielokrotnie nagradzanych na międzynarodowych festiwalach (10 x Grand Prix). Jego dokument „Gugara” (producent, współscenarzysta, współreżyser, montażysta) zdobył m.in. Brązowego Lajkonika i Nagrodę TVP na Krakowskim Festiwalu Filmowym, był wyselekcjonowany do sekcji ACID festiwalu w Cannes i został zakupiony przez paryskie Muzeum Sztuki Współczesnej Centre Pompidou.

Współzałożona przez niego firma Circus Digitalis zajmuje się tworzeniem rozwiązań z dziedziny cyfrowego obrazowania 3D. Circus tworzy cyfrową scenografię do filmów fabularnych i dokumentalnych, aplikacje interaktywne i doświadczenia wirtualnej rzeczywistości. Firma zrealizowała ponad czterdzieści projektów.
Od 2015 roku zajmuje się zagadnieniami wirtualnej rzeczywistości. Wraz z Milenią Fiedler i Iwoną Pomianowską zainicjował projekt badania języka cinematic VR w Szkole Filmowej w Łodzi. Od 2018 roku razem z Pauliną Borkiewicz kieruje Pracownią VR/AR Laboratorium Narracji Wizualnych Łódzkiej Filmówki (vnlab.org). W pracowni wyprodukowanych zostało 12 utworów VR (cinematic i interaktywnych) różnych zespołów artystycznych, w których Nagłowski i Borkiewicz pełnią rolę tutorów i producentów kreatywnych. Trzy z wyprodukowanych utworów miały już międzynarodowe premiery w Sundance, Angouleme i na DokLeipzig. W ramach pracowni Nagłowski i Borkiewicz zajmują się równolegle badaniem i opisywaniem języka VR.

W 2019 roku zrealizował doświadczenie dokumentalne „Szepty” (producent, scenarzysta, współreżyser), które miało premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, znalazło się wśród finalistów Cannes XR i zdobyło kilka nagród na polskich i zagranicznych festiwalach VR. W 2022 ukończył prace nad grą VR „the Curator” (producent, scenarzysta, nadzór kreatywny i realizacyjny nad całością przedsięwzięcia) dla Instytutu Adama Mickiewicza prezentującej historię polskiego wzornictwa.

Od 2021 roku zajmuje się zagadnieniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Obecnie pracuje nad interaktywnym doświadczeniem VR „Conversations” współtworzonym z różnymi systemami AI począwszy od tekstu, poprzez obraz, dźwięk po kreację przestrzeni w silniku Unreal. Doświadczenie tematyzuje możliwości koegzystencji i relacji pomiędzy ludźmi i systemami AI. Rozwija również projekt „Bezdroża AI – poradniki przetrwania”, który ma za zadanie popularyzować wiedzę na temat zagrożeń społecznych i psychologicznych wynikających z rozwoju i gwałtownego upowszechniania się tej technologii. Inicjator i członek Grupy Roboczej AI zrzeszającej przedstawicieli Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego i Laboratorium Narracji Wizualnych Szkoły Filmowej, której zadaniem jest identyfikacja zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją oraz próby wypracowywania propozycji radzenia sobie z tymi zagrożeniami.

Remember Me

Zostań wykładowcą
online

Zaproponuj temat
kursu online