Tytuł/Title: Życie / Life
Autor/Author: Marian Folga
Ekipa/Crew:
animacja: Marian Folga
animation: Marian Folga
Grupa warsztatowa/Creative group: Grupa Animacji Malarskiej / Painting animation group
Rodzaj filmu/Genre: Film animowany / Animation film
Opiekun Grupy/Tutor group: Daria Rzepiela, Tomasz Wełna