Tytuł/Title: Tylko Ty / Only You
Grupa warsztatowa/Creative group: Grupa Interaktywnych Form Narracji Audiowizualnej / Interactive Narration Group
Rodzaj filmu/Genre: Film krótkometrażowy / Short film
Opiekun Grupy/Tutor group: Florent Pallares