Tytuł: THE SET
Autor: Marcin Kunach
Grupa Twórcza: Grupa gier wideo
Opiekun grupy: Maciej Antosiewicz