Tytuł/Title: Szczęście to miłość / Happiness is love
Autor/Author: reż. Aleksandra Meyer / dir. Aleksandra Meyer
Ekipa/Crew:
reż. Aleksandra Meyer, zdjęcia i montaż: Kamil Sorocki, Witalis Szumiło-Kulczycki, wystąpiła: Sylwia Wicher, opiekun artystyczny: Marcin Koszałka, podziękowania dla: Mateusz Gołębiewski, Cinebus
dir. Aleksandra Meyer, dop & editing: Kamil Sorocki, Witalis Szumiło-Kulczycki, cast: Sylwia Wicher, art supervisor: Marcin Koszałka, thanks to: Mateusz Gołębiewski, Cinebus
Grupa warsztatowa/Creative group: Grupa filmu sportowego / Sports film group
Rodzaj filmu/Genre: Film krótkometrażowy / Short film
Opiekun Grupy/Tutor group: Marcin Koszałka