Tytuł/Title: Heart beatbeatbeat

Film reklamowy powstał w grupie PZU animacji malarskiej prowadzonej przez Darię Rzepielę i Tomasza Wełnę podczas plenerów Film Spring Open 2020