Tytuł/Title:
GOPR
Grupa warsztatowa/Creative Group:
GRUPA SONY XPERIA YOUTUBERS/SONY XPERIA YOUTUBERS GROUP
Opiekun grupy/Group tutor:
Konrad Kruczkowski