Tytuł/Title: GiveTime Improvisation
Autor/Author: Daria Rzepiela
Ekipa/Crew:
reż. Daria Rzepiela, tancerze: Monika Kiwak, Paweł Grala, zdjęcia: Tomasz Wełna, konsultacje: Laila Pakalnina
dir. Daria Rzepiela, dancers: Monika Kiwak, Paweł Grala, camera: Tomasz Wełna, consultations: Laila Pakalnina
Grupa warsztatowa/Creative group: Grupa filmu dokumentalnego / Documentary film group
Rodzaj filmu/Genre: Film krótkometrażowy / Short film
Opiekun Grupy/Tutor group: Laila Pakalnina