Tytuł: Echo
Autor: Wojciech Piróg, Mariusz Wieliczko
Grupa Twórcza: Grupa filmu dokumentalnego
Rodzaj filmu: Dokumentalny
Opiekun grupy: Wojciech Staroń