Tytuł/Title: Decision
Autor/Author: Zane Gargazina, Martins Salmis
Ekipa/Crew:
reż. Zane Gargazina, zdjęcia: Martins Salmis
dir. Zane Gargazina, dop: Martins Salmis
Grupa warsztatowa/Creative group: Grupa filmowania w trudnych warunkach / Keeping control in extreme filming conditions
Rodzaj filmu/Genre: Film krótkometrażowy / Short film
Opiekun Grupy/Tutor group: Martn Demmer