UCZYMY ONLINE I STACJONARNIE
po polsku Polish in English angielski en français français auf Deutsch deutsch

Mobilny Kurs Audiowizualny 2018

Mobilny, tygodniowy kurs audiowizualny, prowadzony za pomocą Cinebusa, a więc wielozadaniowego autobusu służącego produkcji, postprodukcji oraz nauki osób zainteresowanych nauką tworzenia filmów.

Przez 7 dni uczestnicy tworzyć będą krótki film na temat ruchów religijnych (kościołów, mniejszości religijnych, sekt) zamieszkujących tereny Małopolski – od fazy pomysłu, scenariusza przez zdjęcia, montaż i post-produkcję do dystrybucji. Wszystko realizowane będzie za pomocą najnowocześniejszego sprzętu audiowizualnego, w który wyposażony jest Cinebus.

Rezultatem będzie dokumentacja zdjęciowa/film z zakresu szeroko rozumianego religioznawstwa, zrealizowany wspólnie przez uczestników. Finalny efekt stanowić będzie również zapowiedź większego projektu dotyczącego dokumentacji zjawisk religijnych w Polsce (WAR).

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z najnowszymi narzędziami audiowizualnymi (kamery cyfrowe i programy do ich montażu i obróbki) w systemie nauka przez pracę. Poza tym kursowi towarzyszyć będzie seria wykładów teoretycznych które uwrażliwią uczestników na różne sposoby narracji dotyczącej zjawisk religijnych. Połączenie teoretycznego przygotowania z nauką techniki oraz aktywną współpracą nad materiałem wizualnym będzie mogło zaowocować ciekawą perspektywą pozwalającą oddać bogactwo kulturowe Małopolski pod względem zjawisk religijnych.

Punktem wyjścia dla prac nad filmem dokumentalnym będzie zagadnienie narracyjności w opisie zjawisk religijnych.

Cele:
1) edukacyjny w zakresie podstaw pracy z kamerą w obliczu zjawisk religijnych czy też rytualnych,
2) generujący nowe perspektywy narracji w sposobie opowiadania o zjawiskach religijnych,
3) twórczy w zakresie dokumentacji wybranych zjawisk religijnych.

Nasze działania mają na celu wspieranie i promocję wielokulturowości Małopolski.  Będą stanowić zapowiedź szerszego projektu badawczo-dokumentacyjnego, który ma na celu szeroką dokumentację zjawisk religijnych w Polsce przeprowadzonego przez Zakład Dokumentacji Religii Instytutu Religioznawstwa UJ przy pomocy Cinebusa.

Pierwsza część – prolog, który zrealizujemy podczas kursu dotyczyć będzie dokumentacji wybranego zagadnienia z bogatej tradycji kulturowej i religijnej Małopolski. Końcową formą (po zgromadzeniu w kolejnych latach materiału z całej Polski) będzie planowane tzw. Wirtualne Muzeum Religii w Polsce.

Kurs skierowany jest do studentów Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych kierunków humanistycznych, a także innych chętnych zainteresowanych zarówno kulturą Małopolski jak i twórczością audiowizualną.

https://youtu.be/rmfrmXOrOow

Fot. Film Spring Open
Remember Me

Zostań wykładowcą
online

Zaproponuj temat
kursu online