zegar

Workshop programme

11 October 2022
 • 11 October 2022  14:45 - 15:00

  Otwarcie wystawy pt: „Piotr Jaxa Cinematographers” - Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC. Wystawa będzie prezentowana przez cały czas trwania Plenerów na terenie Hotelu Forest ul Jodłowa 13 w Krakowie. // Exhibition opening "Piotr Jaxa Cinematographers". - The organiser of the exhibition is the Society of Cinematographers PSC. The exhibition will be presented throughout the duration of the Workshop at the Forest Hotel, 13 Jodłowa Street, Kraków.

 • 11 October 2022  15:00 - 17:00

  Wykład inauguracyjny / Opening Lecture

  Sławomir Idziak

 • 11 October 2022  17:00 - 19:00

  Prezentacja i zapisy do grup dedykowanych / Presentation and sign-up to Creative Groups

 • 11 October 2022  20:00 - 21:30

  Projekcja filmu pt. "Ukryta gra" / Screening of the film "The Coldest Game"

  directed by Łukasz Kośmicki, production design by Allan Starski, produced by Krzysztof Terej

 • 11 October 2022  21:30 - 22:30

  Projekcja filmu w ramach cyklu Da się: "Moja Ozerna" / Screening of the film as part of the series You Csn Do It: "My Place Ozerna" dir. Karina Będkowska

 • 11 October 2022  22:30 - 23:30

  Pokaż swój film / Av projekt! Codzienne nocne projekcje filmów uczestników / Show us your film/AV project! Everyday night screenings of participants' AV works

12 October 2022
 • 12 October 2022  10:00 - 11:30

  O adaptacjach. Wykład otwarty w ramach Grupy Film Script Open / On film adaptations. Open lecture as part of the Film Script Open Group

  Director and scriptwriter Jagoda Szelc

 • 12 October 2022  11:30 - 13:00

  Pokaz robota do motion capture RCC Poland / RCC Poland motion capture robot demonstration Wojciech Szulc

 • 12 October 2022  14:00 - 15:30

  Wykład niespodzianka / A surprise lecture!!

  Producer Ewa Puszczynska

 • 12 October 2022  15:30 - 17:00

  Pokaz wirtualnego studia - Marcin Podsiadły i Łukasz Bem (Bemix Media Group)

 • 12 October 2022  16:30 - 18:00

  Nowy model produkcji z punktu widzenia operatora filmowego. Wykład otwarty w ramach Grupy Nowoczesnej Produkcji Filmowej im. Piotra Woźniaka-Staraka / A new production model from the Cinematographer point of view - Open lecture as part of the Piotr Woźniak-Starak Modern Film Production Group

  Sławomir Idziak (DOP)

 • 12 October 2022  17:00 - 18:30

  Praktyczny wymiar prawa autorskiego w zakresie istotnym w procesie tworzenia filmów / The practical aspects of copyright law relevant to filmmaking mec. Sara Dobrzanska - Legalna Kultura

  ROOM "K" (1.floor over the Lecture Room)

 • 12 October 2022  20:00 - 22:00

  Projekcja filmu pt. "Sonata" / Screening of the film "Sonata"

  dir. by Bartosz Blaschke, produced by Kamil Janik

 • 12 October 2022  22:00 - 23:00

  Pokaż swój film / Av projekt! Codzienne nocne projekcje filmów uczestników / Show us your film/AV project! Everyday night screenings of participants' AV works

13 October 2022
 • 13 October 2022  10:00 - 11:30

  Przygotowanie kamer i aparatów Canon na plan zdjęciowy (Zasilanie, ustawienia nośników zapisu, dobór obiektywów, praca z AF, stabilizacja, ustawienia kamery – rozdzielczość, klatkaż, kodek, gamma (Canon Log). Warsztat otwarty w ramach grupy filmu dokumentalnego - Canon cameras and camcorders prep for a shooting (Power supply, Media settings, Lens selection, Working with AF, Stabilisation, Camera settings - resolution, frame rate, codec, gamma (Canon Log). Open workshop as part of the documentary film group Robert Woźniak (Canon Poland)

  CANCELLED

 • 13 October 2022  11:30 - 13:00

  Case study Watchout Studio: Modele biznesowe produkcji filmowej na wybranych przykładach utworów audiowizualnych takich jak:: "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, "Ukryta Gra", "Apokawixa". Wykład otwarty w ramach Warsztatu otwartego Grupy Nowoczesnej Produkcji Filmowej im. Piotra Woźniaka-Staraka / Case study of Watchout Studio production: Film production business models using selected examples of audiovisual works such as: "The Art of Loving. The story of Michalina Wisłocka", "The Coldest Game", "Apokawixa". Open lecture as part of the Piotr Woźniak-Starak Modern Film Production Group open workshop

  Krzysztof Terej (producer)
  AULA (Lecture room)

 • 13 October 2022  13:00 - 14:00

  Rozwiązania Canon dla VR. Warsztat otwarty w ramach Grupy Canon Virtual and Augmented Reality / Canon solutions for VR. Open workshop as part of the Canon Virtual and Augmented Reality Group. Konrad Ziaja

 • 13 October 2022  14:00 - 15:30

  Spotkanie z twórcą scenografem laureatem Oscara. Wykład otwarty w ramach Grupy Nowoczesnej Produkcji Filmowej im. Piotra Woźniaka-Staraka / Meeting with Academy Award-winning production designer. Open lecture as part of the Piotr Woźniak-Starski Modern Film Production Group

  Set Designer Allan Starski

 • 13 October 2022  15:30 - 17:00

  Praca z zabytkami filmowymi i ich udostępnianie do współczesnych celów / Working with film relics and making them available for modern purposes

  dr Michał Pieńkowski (FINA)

 • 13 October 2022  17:00 - 18:30

  Spotkanie z Twórcą filmu "Sonata" / Meeting with the author of the film "Sonata"

  director Bartosz Blaschke and producer Kamil Janik

 • 13 October 2022  18:30 - 20:00

  Spotkanie z kostiumografką, która współpracowała min. z Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Kieślowskim. Sesja QA / Meeting with costume designer who has worked with (among others) Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski. QA session

  Costume Designer Wiesława Starska

 • 13 October 2022  20:00 - 22:00

  Projekcja niespodzianka - film wyprodukowany przez Lava Fims / A surprise screening - a film produced by Lava Fims

 • 13 October 2022  21:40 - 22:10

  KOBRO / STRZEMIŃSKI. Opowieść fantastyczna. / Kobro / Strzemiński. Fantastic tale

  Dir. Borys Lankosz, DOP: Marcin Koszałka, starring: Agata Buzek

 • 13 October 2022  22:30 - 23:30

  Pokaż swoje filmy! Codzienne nocne projekcje filmów uczestników / Show us your films! Everyday night screenings of participants' films.

14 October 2022
 • 14 October 2022  10:00 - 12:30

  Podstawy charakteryzacji filmowej, dla każdego czyli jak sobie poradzić na planie domowymi sposobami, gdy nie mamy charakteryzatora. Porównanie profesjonalnych i domowych środków do charakteryzacji. Ćwiczenia praktyczne i teoria / Movie Make up basics, for everyone, i.e. how to do it home-made ways when you don't have a make-up artist. Comparison of professional and home make-up products. Practical exercises and theory.

  Marian Folga, Wiktoria Wędzicha, Wiktoria Sojka

 • 14 October 2022  10:00 - 10:15

  Rozpoczęcie Film Spring Open Hackathon dla Wawelu - Konrad Ziaja / Launch of Film Spring Open Hackathon for royal castle Wawel - Konrad Ziaja

 • 14 October 2022  11:30 - 13:00

  Koprodukcje międzynarodowe. Szanse i zagrożenia. Wykład otwarty w ramach Grupy Nowoczesnej Produkcji Filmowej im. Piotra Woźniaka-Staraka / International co-productions. The opportunities and threats. Open lecture as part of the Piotr Woźniak-Starak Modern Film Production Group

  Mariusz Włodarski (producer)

 • 14 October 2022  14:00 - 15:30

  Spotkanie z aktorką / Meeting with the actress

  Agata Buzek

 • 14 October 2022  15:30 - 17:00

  Kariera międzynarodowa w zawodzie aktorki/aktora - o czym warto wiedzieć? / Actress/actor international career - what is worth knowing?

  Irena Gruca-Rozbicka (Crew United)

 • 14 October 2022  17:00 - 19:00

  Warsztaty z kolorkorekcji "LUT-y można kochać, LUT-y można nienawidzić, ale nie można przejść obok nich obojętnie"? / Colour-correction workshop "LUTs - you can love'em, you can hate'em, but you can't remain indifferent?"

  Konrad Zięcina, Tomasz Czech - colourists

 • 14 October 2022  17:30 - 19:00

  O promocji / About promotion

  Szymon Majewski

 • 14 October 2022  20:00 - 22:00

  Projekcja filmu pt.: "Anioły z Sindżaru” / Screening of the documentary film "Angels of Sinjar"

  dir. Hanna Polak

 • 14 October 2022  22:00 - 23:00

  Pokaż swój film / Av projekt! Codzienne nocne projekcje filmów uczestników / Show us your film/AV project! Everyday night screenings of participants' AV works

15 October 2022
 • 15 October 2022  11:30 - 13:00

  Spotkanie z twórcą filmu "Anioły z Sindżaru” autorką filmów dokumentalnych - nominowaną do Oscara. Wykład otwarty w ramach Grupy filmu dokumentalnego / Meeting with the author of "Angels of Sinjar" - Oscar-nominated documentary filmmaker. Open lecture as part of the Documentary Film Group

  dir. Hanna Polak

 • 15 October 2022  12:30 - 13:30

  Camera car - rozwiązanie dla produkcji z małymi budżetami / Camera car - a solution for low budget productions Damian Gradek (Wavyrental)

 • 15 October 2022  13:00 - 14:30

  Rewolucja AI we wszystkich branżach kreatywnych. Wykład otwarty w ramach Hackathonu dla Wawelu / The AI revolution in the creative industries. Open lecture as part of the Hackathon for Wawel.

  Jakub Ben
  AULA (Lecture room)

 • 15 October 2022  13:00 - 14:30

  Warsztat z dźwigiem Movie Bird MB 12 VertiCrane i głowicą Elit (Jakub Jakubczyk UAV Robotics) w ramach grupy Sony Venice. Warsztat otwarty w gamach grupy Sony Venice. / Open workshop with Movie Bird MB 12 VertiCrane and Elit head (Jakub Jakubczyk UAV Robotics) as part of the Sony Venice group.

  Wojciech Staroń (DOP)

 • 15 October 2022  14:30 - 16:00

  Blichtr, sława i pieniądze, czyli jak zacząć w reklamie / Glamour, fame and money, or how to get started in commercial’s

  dir. Tadeusz Śliwa

 • 15 October 2022  16:00 - 17:30

  Wykorzystanie narzędzi szkoleniowych VR do tworzenia interaktywnych form fabularnych. Wykład otwarty w ramach Grupy Canon Virtual and Augmented Reality / Using VR training tools to create interactive fiction. Open lecture as part of the Canon Virtual and Augmented Reality Group

  Konrad Ziaja

 • 15 October 2022  17:30 - 19:00

  Porażka. Co zrobić, kiedy projekt nie wyszedł? / Failure. What to do when the project went wrong?

  Konrad Kruczkowski

 • 15 October 2022  20:00 - 22:00

  Projekcja filmu: "Chleb i sól" / Film screening: "Bread and salt"

  dir. Damian Kocur

 • 15 October 2022  22:00 - 23:00

  Pokaż swój film / Av projekt! Codzienne nocne projekcje filmów uczestników / Show us your film/AV project! Everyday night screenings of participants' AV works

16 October 2022
 • 16 October 2022  10:00 - 11:30

  Jak stworzyć profesjonalną transmisję online z „domowego” lub „biurowego” studia / How to create a professional online broadcast from a "home" or "office" studio Pawel Karpinski Ambassador Hollyland, Yololive (Focus Nordic)

 • 16 October 2022  11:30 - 13:00

  Co robimy w zamknięciu - jak wyprodukować serial nie wychodząc z domu. Wykład otwarty w ramach Grupy Nowoczesnej Produkcji Filmowej im. Piotra Woźniaka-Staraka / Lockdown Stories - how to produce a serial without leaving home. Open lecture as part of the Piotr Woźniak-Starak Modern Film Production Group.

  Maria Gołoś and Monika Matuszewska (producers from Rozbrat Films)

 • 16 October 2022  13:00 - 14:30

  Wykład Michała Sobocińskiego (DOP) kręcącego obecnie międzynarodowy serial w Paryżu / Lecture by Michał Sobociński (DOP) currently schooting an international serial in Paris

  Michał Sobociński (DOP)

 • 16 October 2022  14:30 - 16:00

  Spotkanie z Twórcą filmu "Chleb i sól" / Meeting with the creator of the film "Bread and Salt"

  director Damian Kocur

 • 16 October 2022  16:00 - 17:30

  Sztuka generatywna - co może zrobić dla Ciebie sztuczna inteligencja w sferze obrazu w 2022 r. Wykład otwarty w ramach Hackathonu dla Wawelu / Generative art - what AI can do for you now (2022) in the image sphere. Open lecture as part of the Hackathon for Wawel

  Aleksander Fafuła

 • 16 October 2022  17:30 - 19:00

  Stocki jak tworzyć i zarabiać na tym pieniądze - spotkanie z twórcami stocków / Stock footage - how to create and make monies - meeting with stock creators Adam Strzelecki, Maciej Janicki

  Adam Strzelecki, Maciej Janicki

 • 16 October 2022  19:00 - 20:00

  Zakończenie Hackathonu / Closure of the Hackathon competition

  Jury: Magdalena Piejko (FINA), Marta Graczyńska - Zamek Królewski na Wawelu - Pełnomocnik Dyrektora ds. Działalności Edukacyjnej, Konrad Ziaja, Sławomir Idziak

 • 16 October 2022  20:00 - 22:00

  Projekcja filmu pt.: "Silent Twins" reż. Agnieszka Smoczyńska / Screening of the film "Silent Twins"

  dir. Agnieszka Smoczyńska

 • 16 October 2022  22:00 - 00:00

  Projekcja filmu: "Zabij to i wyjedź z tego miasta" reż. Mariusz Wilczynski / Screening: "Kill it and leave this town" dir. by Mariusz Wilczyński

17 October 2022
 • 17 October 2022  10:00 - 11:30

  Jak mówić o moim filmie w mediach? O promocji, kontakcie z dziennikarzami i budowaniu relacji z widzami. Wykład otwarty w ramach grupy Sony Xperia group. - How to talk about my film in the media? On promotion, interviews with journalists and how to build relationships with viewers. Open lecture as part of group Sony Xperia group.

  Magdalena Miska Jackowska (journalist and lecturer)

 • 17 October 2022  10:00 - 18:00

  Warsztaty światło kontrast i możliwości gradingu / Film lighting workshop - contrast and grading possibilities

  Jerzy Rudziński, Filip Kovčin, Piotr Kucia

 • 17 October 2022  11:30 - 13:00

  Film animowany pt.: "Zabij to i wyjedź z tego miasta" - spotkanie z jego twórcą / "Kill it and leave this town" full-length animated movie - meeting with its creator

  dir. Mariusz Wilczyński

 • 17 October 2022  14:30 - 16:00

  Green Film Open - 4 edycja. Panel dyskusyjny o zielonej produkcji / Green Film Open - 4th edition. Panel discussion on green production

  Monika Głowacka (Łódź Film Commission), Sławomir Idziak (DOP), Joanna Tatko (producer), dir. Florent Pallares

 • 17 October 2022  16:00 - 17:30

  Bohater filmu biograficznego. Dekonstrukcja - na przykładzie SILENT TWINS / The biographical film protagonist. Deconstruction - on the example of SILENT TWINS. Meeting with the artist.

  dir. Agnieszka Smoczyńska

 • 17 October 2022  17:30 - 19:00

  Różne sposoby oświetlenia i realizacji wywiadu w filmie dokumenym. Światło Nanlite / Different ways of lighting and shooting an interview in documentary. Nanlite light Michał Warda Nanlite ambassador (Focus Nordic)

 • 17 October 2022  17:30 - 19:00

  Sytuacja bezpieczeństwa międzynarodowego - wojna i jej okrutne oblicze. Rzeczywistość, a jej ekranizacja / The international security - war and its cruel face. Reality and its screen adaptation

  Gen. Mieczyslaw Bieniek

 • 17 October 2022  20:00 - 22:00

  Projekcja filmu: "Autobiography" / Film screening: "Autobiography"

  dir. Makbul Mubarak, cinematography by Wojciech Staroń (DOP)

 • 17 October 2022  22:00 - 23:00

  Pokaż swój film / Av projekt! Codzienne nocne projekcje filmów uczestników / Show us your film/AV project! Everyday night screenings of participants' AV works

18 October 2022
 • 18 October 2022  10:00 - 11:30

  Bądź producentem, technologiem i artystą. Bez technologii nigdzie nie zajdziesz w świecie AV. Już dawno temu nastąpił koniec ery podziału na role. Wykład otwarty w ramach grupy CGI i nowoczesnego montażu / Be a producer, technologist, and artist. Without technology, you won't get anywhere in the AV world, The era of dividing by Functions is over. Open lecture as part of the CGI and modern editing group

  Jakub Sobek (Radical Studio)

  ROOM "F" (floor -1)
 • 18 October 2022  11:30 - 13:00

  Szukanie klucza wizualnego w trakcie przygotowań i zdjęć. Spotkanie z twórcą obrazu filmu "Autobiography". Wykład otwarty w ramach grupy Sony Venice. / Searching for the visual key during preparation and shooting. Meeting with the 'Autobiography's picture creator. Open lecture as part of the Sony Venice group.

  cinematographer Wojciech Staroń

  AULA (Lecture room)
 • 18 October 2022  14:00 - 15:30

  Pierwszy film. Jak zacząć swoją ścieżkę w produkcji filmowej. Wykład otwarty w ramach Grupy Nowoczesnej Produkcji Filmowej im. Piotra Woźniaka-Staraka / The first movie. How to start your own way in film production. Open lecture as part of the Piotr Woźniak-Starak Modern Film Production Group

  producer Agata Szymanska (Balapolis)

  ROOM "F" (floor -1)
 • 18 October 2022  16:00 - 18:30

  Cinema 4D wykład i warsztaty z animacji / Cinema 4D lecture and animation workshop

  Nikita Diakur

  ROOM "F" (lecture), EDITING ROOM (workshop)
 • 18 October 2022  20:00 - 22:00

  Projekcja filmu pt.: "Sweat" / Screening of the film "Sweat"

  dir. Magnus von Horn, cinematographer Michal Dymek

 • 18 October 2022  22:00 - 22:30

  Projekcja filmu: "Takiego pięknego syna urodziłam" / Film screening: Such a Nice Boy I Gave Birth To

  dir. Marcin Koszałka

 • 18 October 2022  22:30 - 23:30

  Pokaż swój film / Av projekt! Codzienne nocne projekcje filmów uczestników / Show us your film/AV project! Everyday night screenings of participants' AV works

19 October 2022
 • 19 October 2022  10:00 - 11:30

  Klienci, asapy i deadline’y - jak ogarnąć projekty i nie płacić za to zdrowiem. Wykład otwarty w ramach Sony Xperia group. / Clients, ASAPs and deadlines - how to manage your projects and not pay for it with your health. Open lecture as part of the Sony Xperia group.

  Krzysztof Ochman (Youtuber)

  ROOM "F" (floor -1)
 • 19 October 2022  11:30 - 13:00

  Spotkanie z Twórcami "Sweat". Wykład otwarty w ramach grupy Arri close up. / Meeting with the "Sweat" Authors. Open lecture as part of the Arri close up group.

  Director Magnus von Horn, Michal Dymek (DOP)

  AULA (Lecture room)
 • 19 October 2022  14:00 - 15:30

  Producent seriali. Wykład otwarty w ramach Grupy Nowoczesnej Produkcji Filmowej im. Piotra Woźniaka-Staraka / TV and Internet serial Producer. Open Lecture aas part of the Piotr Woźniak-Starak Modern Film Production Group

  producer Łukasz Dzięcioł
  LECTURE CANCELLED

  WYKŁAD ODWOŁANY
 • 19 October 2022  15:30 - 17:00

  Po co nam trzy akty? Klasyczna struktura scenariusza filmowego i jej warianty. / Why do we need three acts? The classic structure of a movie script and its variants.

  Łukasz M. Maciejewski (screenwriter of "Najmro", "Red Spider")

  ROOM "F" (floor -1)
 • 19 October 2022  17:00 - 18:30

  Droga od dokumentu do fabuły / The journey from documentary to feature films

  dir. Marcin Koszałka

  ROOM "F" (floor -1)
 • 19 October 2022  20:00 - 23:00

  Finalna projekcja filmów uczestników, które powstały podczas Plenerów Film Spring Open 2022 / Final Screening of participants' films/AV Projects created during the Film Spring Open Workshop 2022

20 October 2022
 • 20 October 2022  10:00 - 17:00

  Ostatnie konsultacje, poprawki projektów. Oddawanie sprzetu i zamknięcie infrastruktury produkcyjnej i posprodukcyjnej do godziny 17:00 // Final consultations, projects. corrections, equipment Handover and closure of production and post-production facilities Deadline 17.00

 • 20 October 2022  11:00 - 12:30

  Wykład zamykający / Closing Lecture

  Sławomir Idziak

granatowe krzesło

Creative group’s schedule

Film Script Open Group

Nothing from 2 December 2022 to 2 January 2023.

Piotr Woźniak-Starak Modern Film Production Group

Nothing from 2 December 2022 to 2 January 2023.

Documentary Film Group

Nothing from 2 December 2022 to 2 January 2023.

Animation Group

Nothing from 2 December 2022 to 2 January 2023.

Music videos group

Nothing from 2 December 2022 to 2 January 2023.

Arri-Close up. The visual dramaturgy of character-driven movies

Nothing from 2 December 2022 to 2 January 2023.

Sony Venice Shooting in Rough Conditions

Nothing from 2 December 2022 to 2 January 2023.

Canon Virtual & Augmeted Reality Group

Nothing from 2 December 2022 to 2 January 2023.

Interactive Narration Group

Nothing from 2 December 2022 to 2 January 2023.

CGI and modern editing group

Nothing from 2 December 2022 to 2 January 2023.

Sony Xperia group. How to create and promote content with your phone?

Nothing from 2 December 2022 to 2 January 2023.

Video games group

Nothing from 2 December 2022 to 2 January 2023.

NUKE the art of visual effects

Nothing from 2 December 2022 to 2 January 2023.

SFX make-up group and puppet animation

Nothing from 2 December 2022 to 2 January 2023.

Film music group

Nothing from 2 December 2022 to 2 January 2023.

Remember Me

Copyright© 2020 Film Spring Open; Drawings by prof. Maja Wolna