Our Blog

March 2021

MU – One for Tesla (Official Video)

MU – One for Tesla (Official Video)

Autor: słowa: Tymon Tymański muzyka: Tymon Tymański wokal: Tymon Tymański utwór nagrany w składzie: Tymon Tymański – bass, kbds, friendly robots Szymon Burnos – kbds Jacek Prościński – perkusja Marcin Gałązka – gitara Michał Jan Ciesielski – saksofon, kbds

Ekipa: Produkcja muzyczna – MU Realizacja i mix: Tymon Tymański, Michał Jan Ciesielski, Marcin Gałązka Mastering: Dave Darlington at Bass Hit Recording NYC Zdjęcia (Kraków): Mateusz Nowak (makemake) Łukasz Gajdek (makemake) Patryk Szmidt Zdjęcia (Gdańsk): Mateusz Nowak (makemake) Łukasz Gajdek (makemake) Asystenci (Kraków): Sebastian Krauze Adam Dziewiałtowski Montaż i VFX: Adam Romel (makemake) Asystentka montażu: Olga Bejm Color: Adam Romel (makemake) Łukasz Gajdek (makemake) Konstiumy tancerzy: Joanna Zubrycka Natalia Łyczkowska Make-up i kostiumy zespołu: Aleksandra Józefów Kierownik planu (Kraków): Przemek Bulsiewicz Making off (Kraków): Adam Dziewiałtowski Wystąpili: Tymom Tymański & Mu Marina Baibarza Ann Mihailova Dariusz Jasak Ignacy Śmigielski Joanna Zubrycka Opieka Artystyczna: Kobas Laksa
Grupa Twórcza: Grupa teledysków
Rodzaj filmu: teledysk
Edycja: 2018

„One For Tesla” – to kolejny singiel promujący premierowy materiał formacji MU Tymona Tymańskiego. Album FREE ENERGY! miał premierę w kwietniu tego roku.

Nikola Tesla – wynalazca, wizjoner, marzyciel, ma wielki udział w stworzeniu technologii, która zdominowała XX i XXI wiek. Fale radiowe, roentgenowskie, zasilanie elektryczne i wreszcie futurystyczny pomysł przesyłu danych na odległość… To jemu zawdzięczają swe majątki Jobs, Gates, Zuckerberg. Żyjemy w jego marzeniu, w jego przyszłości, w świecie jego wynalazków. Wyznawca „wolnej energii”, czyli wszechobecnej energii elektrycznej w nieograniczonych ilościach, zasilającej maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw.

Taki jest też ten utwór – jest hołdem złożonym człowiekowi wybiegającemu w przyszłość zbyt daleko. Zapomniany ograbiony z należnego mu uznania, zdominowany przez bezduszny Babilon finansjery, oligarchów, maklerów i prawników. „One For Tesla” ma być też bodźcem, impulsem elektrycznym, wysłanym do słuchacza, który wprawi w ruch, uwolni nieograniczoną energię – wystarczy ją ukierunkować. Ma wyrwać z kapci, tępego odrętwienia leniwego odbiorcę. Zresetować nawyki i skłonić do przyswojenia muzyki niewątpliwie trudniejszej, zmiennej, misternej, rockowej, jazzowej, free jazzowej, elektronicznej po dubstep w jednym. Dopiero taka mieszanka uwolni energię!

/

Author: lyrics: Tymon Tymański music: Tymon Tymański vocal: Tymon Tymański band: Tymon Tymański – bass, kbds, friendly robots Szymon Burnos – kbds Jacek Prościński – drums Marcin Gałązka – guitar Michał Jan Ciesielski – saks, kbds

Crew: Music production – MU Realizacja i mix: Tymon Tymański, Michał Jan Ciesielski, Marcin Gałązka Mastering: Dave Darlington at Bass Hit Recording NYC DOP (Kraków): Mateusz Nowak (makemake) Łukasz Gajdek (makemake) Patryk Szmidt DOP (Gdańsk): Mateusz Nowak (makemake) Łukasz Gajdek (makemake) Assistants (Kraków): Sebastian Krauze Adam Dziewiałtowski Editing i VFX: Adam Romel (makemake) Editing assistant: Olga Bejm Color: Adam Romel (makemake) Łukasz Gajdek (makemake) Dancers costumes: Joanna Zubrycka Natalia Łyczkowska Make-up i crew costumes: Aleksandra Józefów Film Set Manager (Kraków): Przemek Bulsiewicz Making off (Kraków): Adam Dziewiałtowski Starring: Tymom Tymański & Mu Marina Baibarza Ann Mihailova Dariusz Jasak Ignacy Śmigielski Joanna Zubrycka Opieka Artystyczna: Kobas Laksa
Creative Group: Music videos group
Genre: Music video
Edit: 2018

“One For Tesla” – is another single promoting the premiere material of Tymon Tymański’s MU. Album FREE ENERGY! Had its premiere in April this year.

Nikola Tesla – inventor, visionary, dreamer, has a great share in the creation of technology that dominated the 20th and 21st centuries. Radio waves, X-rays, electric power supply and finally the futuristic idea of data transmission from a distance… It is to him that Jobs, Gates, Zuckerberg owe their possessions. We live in his dream, in his future, in the world of his inventions. A believer in “free energy”, i.e. ubiquitous electric energy in unlimited amounts, which feeds the machinery of the world without the need for coal, gas or other fuels.

It is also a tribute to a man looking too far into the future. Forgotten, robbed of his due recognition, dominated by the soulless Babylon of financiers, oligarchs, brokers and lawyers. “One For Tesla” is also supposed to be a stimulus, an electric impulse, sent to a listener who will set in motion, release unlimited energy – it is enough to direct it. It is to pull the lazy recipient out of his slippers, the blunt numbness of the lazy recipient. Reset your habits and make you assimilate music that is undoubtedly more difficult, changeable, intricate, rock, jazz, free jazz, electronic, dubstep in one. Only such a mixture will release energy!

November 2021
October 2021
September 2021
July 2021
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
April 2020
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
October 2016
September 2016
August 2016