Our Blog

March 2021

Canon Nature Film V003

Canon Nature Film V003

Autor: Anna Biernacik, Maciej Thiem, Filip Bojarski, Antoni Grałek

Ekipa/Crew: Operatorzy, aktorzy/dop, actors: Justyna Rząca, Adam Dziewiałtowski, Mateusz Nowak, Łukasz Gajdek, Michał Kidawa, pomagali: Damian Borejko, Clem Thurninger, Ola Idzikowska, Ewa Sikora
Grupa Twórcza/Creative group: Grupa Canon Grupa Filmu Przyrodniczego /Canon – Nature Film Group
Rodzaj filmu/Genre: Film krótkometrażowy/ short film
Edycja/Edit: 2018

Film został zrealizowany podczas Plenerów Film Spring Open 2018 w Krakowie.
Opiekunowie grupy: Anna Biernacik, Maciej Thiem, Filip Bojarski

/

The film was made during the Film Spring Open Workshop 2018 in Kraków.
Group tutors: Anna Biernacik, Maciej Thiem, Filip Bojarski

November 2021
October 2021
September 2021
July 2021
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
April 2020
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
October 2016
September 2016
August 2016